REZOLŪCIJA pēc konferences “PVN samazinājums kā...

Konferences “PVN samazinājums pārtikai kā sabiedrību iesaistošs   faktors Eiropas zaļā kursa mērķu sasniegšanai” REZOLŪCIJA Lauksaimniekiem un visiem Latvijas iedzīvotājiem 2022. gads ir...

LOSP nosoda Krievijas uzsākto karadarbību...

  Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP) un LOSP biedru organizācijas nosoda Krievijas uzsākto karadarbību Ukrainā, agresiju pret brīvu valsti un tās iedzīvotājiem    

Pieci spilgti piemēri no lauksaimniecības...

LOSP lepojas ar gudriem, zinātkāriem, čakliem un inovatīviem saimniekiem, kas parāda, ka neatlaidība, tiekšanās uz progresu, mīlestība pret dabu, dzīvniekiem un savu darbu nes piepildījumu kā dvēselē...

Notikumi

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Kopsapulcē ievēlēts Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes priekšsēdētājs Guntis Gūtmanis.

Publicēts: 09.08.2022

LOSP valdes priekšsēdētājs Guntis Gūtmanis : "Mans mērķis ir panākt, ka pārtikas nodrošināšana tiek noteikta kā valsts drošības jautājums!Latvijas lauksaimniecībai jāattīstas vispusīgi. Jānodrošina,...

LOSP biedrs Latvijas Bioloģiskās...

LOSP biedrs Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija aicina piedalīties norisināsies lauka dienu demonstrējumos projekta “Zaļmēslojumu efektivitātes demonstrējums augsnes auglības nodrošināšanai bioloģiskā saimniecībā” ietvaros

Publicēts: 14.07.2022

____________________________

Publicēts: 14.07.2022

LOSP valdes loceklis Guntis...

LOSP valdes loceklis Guntis Gūtmanis:" Pārtikas ražošana, tās nodrošināšana ir jāuzskata par nacionālās drošības jautājumu!!!

Publicēts: 12.07.2022

LOSP valdes loceklis Guntis Gūtmanis:" Pārtikas ražošana, tās nodrošināšana ir jāuzskata par nacionālās drošības jautājumu!!!  

Publicēts: 12.07.2022

Latvijā iegūstamais sapropelis kā...

Latvijā iegūstamais sapropelis kā poteniciālais bioloģiskais mēslojums un bioloģiska barības viela lopkopībā.

Publicēts: 07.07.2022

Latvijā iegūstamais sapropelis kā poteniciālais bioloģiskais mēslojums un bioloģiska barības viela lopkopībā.   LLU sadarbībā ar partneriem LOSP, Ogres Piens, Stādu audzētāju biedrība, Latvijas...

Publicēts: 07.07.2022

Guntis Gūtmanis, LOSP valdes...

Guntis Gūtmanis, LOSP valdes loceklis: "mums ir jāspēj valsti pabarot. Tas ir pats svarīgākais jautājums

Publicēts: 01.07.2022

Papildu finansiālais atbalsts lauksaimniekiem un pārtikas pārstrādātājiem pa

Publicēts: 01.07.2022

Mērķis profesionālajā izglītībā-...

Mērķis profesionālajā izglītībā- 50% audzēkņi apguvuši profesionālo izglītību un gatavi darba tirgum!

Publicēts: 01.07.2022

Mērķis profesionālajā izglītībā- 50% audzēkņi apguvuši profesionālo izglītību

Publicēts: 01.07.2022

LOSP sirsnīgi sveic Līgas un Jāņus...

LOSP sirsnīgi sveic Līgas un Jāņus svētkos! Visiem lustīgi sagaidīt saullēktu!

Publicēts: 23.06.2022

Publicēts: 23.06.2022

Diemžēl, šajā mēnesī LOSP vēl nav sagatavojusi nevienu Infolapu. Lūdzam šo sadaļu apmeklēt vēlāk, vai arī iepazīties ar Infolapu arhīvu.

LOSP projektos...

SARA

Projekta nosaukums:  Mazcenas boluss spurekļa parametru monitoringam un agrīnai subakūtas spurekļa acidozes (SARA) diagnostikai govīm

Projekta numurs 18-00-A01612-000004

Projekta vadošais partneris: Rīgas Tehniskā universitāte

Projekta partneri: Elektronikas un datorzinātņu institūts (EDI), Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU), Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP), SIA Ogres piens, z/s Zilūži.

Kooperācija kā biznesa attīstības iespēja lopkopības nozarē

Apmācību nosaukums: Kooperācija kā biznesa attīstības iespēja lopkopības nozarē (t.sk.,veiksmīgas kooperācijas pamats – kooperatīva biedru efektivitāte un atbildīga līdzdalība, mārketings kooperācijā, sabiedrības viedokļa veidošana un komunikācija)
LAD līguma Nr.  LAD070218/P35

Baltic Sea Food

Biedrība "Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome" īsteno projektu "B2B distribution model supporting local food sector in Baltic Sea region rural areas" jeb "B2B izplatīšanas modelis, lai atbalstītu vietējos pārtikas ražotājus Baltijas jūras reģiona lauku teritorijās".

SAM 8.5.1

Biedrība "Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome" ir  iesaistījusies ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» realizācijā (Nr. 8.5.1.0/16/I/001).

SAM 8.5.2. Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai

Vadošais partneris: Valsts izglītības satura centrs

Īstenošanas termiņš: LOSP projektā iesaistās no 2017. gada 26.aprīļa līdz 2021. gada 31. decembrim

KLP - Lauki ienāk pilsētā

Lauksaimniecības nozares, produktu, pakalpojumu un izglītības popularizēšanas kampaņa.

KLP - rītdiena sākas šodien

Eiropas Komisija ir apstiprinājusi LOSP un ZSA kopprojektu Nr. Agri 2011-0119 „CAP: Tomorrow Starts Today”

Kādēļ esam LOSP biedri?

Lai zinātu ZM viedokli un pēc iespējas iespaidotu to, informācijas apmaiņai, nozares attīstības iespēju paplašināšanai.

Lai ar lielāku atbalstu varētu pārstāvēt mūsu intereses. Iegūtu vairāk informācijas par aktuāliem jautājumiem.

LOSP pārstāv lauksaimnieku organizācijas - ir to “lietussargs”. Jo kopā iespējams sasniegt vairāk.

Bija pārliecinoši argumenti par savstarpēji izdevīgu sadarbību.

Lai organizācija varētu problēmas risināt valstiskā līmenī, lai mūs  sadzirdētu arī Zemkopības ministrijā, aizstāvot biedru intereses. Ir pieejama informācija par visu jaunāko. LOSP - “Viens nav karotājs”. Īsāks informācijas ceļš.

Lai paustu savu viedokli par notiekošo Latvijas lauksaimniecībā. Lai stiprinātu lauksaimnieku pozīcijas politiķu vidū.

Kopā mēs varam izdarīt lielas lietas. Visu izsaka nosaukums – sadarbības padome.

Lai komunicētu ar citām biedrībām, valsts institūcijām, veidotu kopēju viedokli. Lai aizstāvētu biedrības biedru intereses valsts institūcijās. Lai “novadītu” valsts institūciju, u.c. Organizāciju informāciju, lēmumus saviem biedriem.

Lai cīnītos par savu biedru interesēm. Lai cīnītos kopīgi par kopējām interesēm.

Lai būtu informācijas apritē par aktualitātēm Latvijas lauksaimniecībā un varētu piedalīties svarīgu lēmumu apspriešanā un pieņemšanā.