Ātrās saites

Kas ir LOSP?

Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP) ir biedrība, kas apvieno valsts mēroga ražotāju un pārstrādātāju nevalstiskās organizācijas, kas aptver visu Latvijas teritoriju un visus ražošanas sektorus. Organizācija formulē vienotu lauksaimnieku viedokli ražotāju interešu aizstāvībai un tālākām sarunām ar valsts pārvaldes institūcijām, kā arī citiem sadarbības partneriem.

Padomē var iestāties nacionāla mēroga lauksaimniekus pārstāvošas sabiedriskās organizācijas, kas ir gatavas darboties saskaņā ar organizācijas statūtiem. Šobrīd LOSP apvienot 59 ražotāju organizāciju, tai skaitā 6 daudznozaru organizācijas, 53 nozaru organizācijas.

LOSP kā biedrība ir reģistrēta 2004.gada 28.decembrī, taču līdz reģistrācijai tā darbojās kā konsultatīva padome no 2000.gada 17.aprīļa.

Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomē regulāri notiek tikšanās ar dažādiem Zemkopības ministrijas, Lauku atbalsta dienesta un citu valsts institūciju pārstāvjiem, tai skaitā reizi mēnesī ar zemkopības ministru. LOSP kā galvenā Zemkopības ministrijas konsultāciju partnera statuss lauksaimniecības un lauku attīstības jautājumos ir noteikts Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā.

Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP) ir biedrs sekojošās organizācijās:

1) Latvijas Pilsoniskā alianse

2) Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

3) Latvijas Darba devēju konfederācija