Ātrās saites

LOSP struktūra

Biedru sapulce

Augstākā Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes lēmējinstitūcija, tā sanāk divreiz gadā. Katram biedrības biedram biedru sapulcē ir viena balss.

Biedrības pārstāvju sapulce

Lēmējinstitūcija, kas darbojas biedru sapulces darbības starplaikā un sanāk ne retāk kā reizi mēnesī. Biedrības pārstāvju sapulcē ir ietverti 24 lauksaimnieku organizāciju pārstāvji - pa diviem no katras daudznozaru organizācijas un nozaru organizāciju grupas. Nozaru organizāciju grupu pārstāvji tiek pārvēlēti reizi gadā - aprīlī, tāpat reizi gadā pārstāvjus LOSP pārdeliģē daudznozaru organizācijas.

 

Valde

Biedrības izpildinstitūcija, kas sastāv no trīspadsmit valdes locekļiem, no kuriem septiņi pārstāv daudznozaru organizācijas, pieci – nozaru organizācijas, trīspadsmitais – valdes priekšsēdētājs.

Biedrības Valdes priekšsēdētāja pienākumus pilda viens no biedrībā ietilpstošo organizāciju pārstāvjiem, kuru ievēl Pārstāvju sapulcē uz 3 gadiem.