LOSP aizstāv Latvijas lauksaimnieku intereses

Apspriešana par kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) modernizēšanu un vienkāršošanu

Publicēts: 10.08.2017

ES kopējā lauksaimniecības politika (KLP) tika izstrādāta XX gs. sešdesmito gadu sākumā, lai Romas līgumā (1957) formulētos un vēlāk Līgumā par Eiropas Savienību pārņemtos mērķus īstenotu politikā. Tāpat kā uz citām ES politikas jomām un programmām, arī uz KLP attiecas citi Līguma noteikumi, lai tā saskanētu ar vispārējiem Savienības mērķiem. https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_lv

KLP aktualitātes (10/07/2017) (12/07/2017) (14/07/2017) (17/07/2017)

Publicēts: 20.07.2017

Jūlija Lauksaimniecības padomes apskats

KLP aktualitātes (16/06/2017) (21/06/2017) (23/06/2017)

Publicēts: 29.06.2017

Maltas prezidentūra mēģinās panākt vienošanos par bioloģiskās lauksaimniecības reformu līdz 30. jūnijam

KLP aktualitātes (09/06/2017) (12/06/2017)

Publicēts: 15.06.2017

Lauksaimniecības padome: ministri apdomā nākamos soļus par bioloģiskās lauksaimniecības failu un apspriež starptautisko tirdzniecību

KLP aktualitātes (25/05/2017) (31/05/2017) (02/06/2017) (07/06/2017)

Publicēts: 09.06.2017

Jauna ES dzīvnieku labturības platforma

LOSP pozīcija par Kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) un ES budžetu pēc 2020.gada

Publicēts: 08.06.2017

LOSP pozīcija par Kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) un ES budžetu pēc 2020.gada

KLP aktualitātes (17/05/2017) (19/05/2017) (23/05/2017)

Publicēts: 26.05.2017

Neformālā Lauksaimniecības padome: ūdens pārvaldība un klimata pārmaiņas galvenie jautājumi KLP pēc 2020. gada

KLP aktualitātes (22/03/2017) (24/03/2017) (29/03/2017) (31/03/2017) (03/04/2017) (05/04/2017)

Publicēts: 08.05.2017

ES-Austrālijas divpusējās tirdzniecība sarunas

KLP aktualitātes (07/04/2017) (12/04/2017)

Publicēts: 08.05.2017

ES izpildvara plāno 1.38% samazinājumu 2017. gada tiešajam atbalstam, lai finansētu lauksaimniecības krīzes rezervi

KLP aktualitātes (19/04/2017) (21/04/2017) (26/04/2017) (28/04/2017)

Publicēts: 08.05.2017

COPA-COGECA par KLP nākotni