LOSP aizstāv Latvijas lauksaimnieku intereses

KLP aktualitātes (19/04/2017) (21/04/2017) (26/04/2017) (28/04/2017)

Publicēts: 08.05.2017

COPA-COGECA par KLP nākotni

KLP aktualitātes (03/03/2017) (08/03/2017) (06/03/2017) (10/03/2017)

Publicēts: 24.03.2017

Dalībvalstis dod zaļo gaismu valsts piešķīrumiem skolas pārtikas shēmām

KLP aktualitātes (15/03/2017) (17/03/2017)

Publicēts: 24.03.2017

Aptuveni 44 000 lauksaimniekiem piešķirts atbalsts saskaņā ar piena apjoma samazināšanas shēmu

KLP aktualitātes (24/02/2017) (1/03/2017)

Publicēts: 08.03.2017

Pētījums: ES tirdzniecības darījumi palielinājuši lauksaimniecības pārtikas pārdošanu, nodarbinātību un ekonomisko izaugsmi

ES Kopējā lauksaimniecības politika pēc 2020.gada

Publicēts: 07.03.2017

ES Kopējā lauksaimniecības politika pēc 2020.gadaApstiprinātā Latvijas Pozīcija par KLP nākotni

KLP aktualitātes (17/02/2017) (22/02/2017)

Publicēts: 24.02.2017

Apvienotās Karalistes (AK) DEFRA valsts sekretāre izklāsta mērķus lauksaimniecības nozarē pēc BREXIT

KLP aktualitātes (03/02/2017) (08/02/2017) (10/02/2017) (15/02/2017)

Publicēts: 20.02.2017

Komisija izskata zaļināšanas vienkāršošanas pasākumus, ieskaitot pesticīdu aizliegumu

Esi aktīvs aizpildi EK izplatīto interneta aptauja par KLP nākotni!

Publicēts: 14.02.2017

Aicinām lauksaimniekus un nozares pārstāvjus aktīvi piedalīties Eiropas Komisijas šodien izplatītajā interneta aptaujā un paust savu viedokli par Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) līdzšinējo darbību un sniegt priekšlikumus uzlabojumiem. Aptauja ir daļa no esošās KLP izvērtējuma, ko veic Eiropas Komisija. Pēc politikas izvērtējuma veikšanas Eiropas Komisija sniegs savus priekšlikumus par to, kādai jābūt KLP pēc 2020.gada.  

KLP aktualitātes (01/02/2017)

Publicēts: 03.02.2017

DG AGRI apdomā vairākus variantus par turpmāko lauksaimniecības politiku

KLP aktualitātes (20/1/2017) (23/1/2017) (25/1/2017) (27/1/2017)

Publicēts: 31.01.2017

EP deputāti vēlas pastiprināt zirgu labturību: dalībvalstīm ir jāvēršas pret tiem zirgu īpašniekiem, kuri slikti izturas pret saviem zirgiem vai pamet tos, tā 25.janvārī Eiropas Parlamenta lauksaimniecība deputāti norādīja nenormatīvā rezolūcijā, prasot pastiprināt centienus palīdzēt zirgu audzētājiem palielināt