LOSP aizstāv Latvijas lauksaimnieku intereses

KLP aktualitātes (10/04/2015)

Publicēts: 14.04.2015

Industrijas un zaļo NVO pārstāvji saceļ trauksmi par ierosinātajām ĢMO importa reformām

KLP aktualitātes (1/04/2015)

Publicēts: 02.04.2015

Komsijas priekšlikums - nacionalizēt ĢMO importa aptiprināšanuKomisijas kolēģijai* 15.aprīlī vajadzētu likt galdā tiesību akta priekšlikumu, lai nacionalizētu ģenētiski modificētu (ĢM) kultūraugu dzīvnieku barības importu, neskatoties uz to, ka nav izlemts par importa šķirnēm - un jautājums gaida galīgo apstiprinājumu vairāk nekā gadu, galīgais lēmums būs nedēļu vēlāk (22. aprīlī).DG SANTE** amatpersonas joprojām ir mazrunīgas par detaļām attiecībā uz doto priekšlikumu, kas nonācis starpdienestu apspriešanā pagājušajā piektdienā (27. martā).

KLP aktualitātes (27/03/2015)

Publicēts: 31.03.2015

Piena eksporta iespējas un piena kvotu atcelšana

KLP aktualitātes (20/03/2015)

Publicēts: 25.03.2015

Atbalsts "skolas auglis" shēmai 2015/2016

KLP aktualitātes (16/03/201)

Publicēts: 25.03.2015

  ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padome (16.marts)

Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014.gadā

Publicēts: 11.02.2014

Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014.gadā. Zemkopības ministrijas sagatavota informācija!

Atbalsts gados jauniem lauksaimniekiem (definīcijas un atbalsta apraksts saskaņā ar regulām par tiešajiem maksājumiem un lauku attīstību)

Publicēts: 07.02.2014

LOSP sagatavotais informācijas kopsavilkums saistībā ar infomrāciju, kas attiecas uz atbalstu gados jauniem lauksaimniekiem (definīcijas un atbalsta apraksts saskaņā ar regulām par tiešajiem maksājumiem un lauku attīstību).

Eiropas Savienības galvenie tiesību akti par KLP no 2014.gada līdz 2020.gadam

Publicēts: 28.01.2014

Vispārīga informācija Šajā sadaļā ir pieejami galvenie Eiropas Savienības (ES) pamata tiesību akti par kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) no 2014.gada līdz 2020.gadam, kas ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Zemāk tekstā ir dots īss kopsavilkums par pamata regulu un pievienota saite, kur var atrast pamata regulu latviešu valodā par kādu no KLP jomām.

Eiropadomes rezultāti par godīgiem tiešajiem maksājumiem

Publicēts: 25.02.2013

2013.gada 8. februārī Briselē Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu vadītāji Eiropadomes sēdē vienojās par ES daudzgadu budžetu nākošajam plānošanas periodam no 2014. līdz 2020.gadam. Eiropadomes piedāvājums par tiešajiem maksājumiem Latvijai ir labāks nekā to sākotnēji piedāvāja Eiropas Komisija (skatīt informāciju pielikumā). Tomēr ES daudzgadu budžetu vēl jāapstiprina Eiropas Parlamentā. Pielikumā: Zemkopības ministrijas gatavota informācija

Paldies, visiem par iesaistīšanos taisnīgu tiešmaksājumu kampaņas aktivitātēs!

Publicēts: 25.02.2013

Paldies visiem, kuri iesaistījās taisnīgu tiešmaksājumu kampaņas aktivitātēs! Gan tiem, kuri piedalījās ar savu aktīvu darbību dažādos kampaņas pasākumos  Latvijā un Briselē, kā arī visiem, kas piedalījās ar ziedojumu palīdzību, lai kampaņas aktivitātes spētu realizēties dzīvē!