LOSP aizstāv Latvijas lauksaimnieku intereses

Tikšanās ar J.Nicholson

Publicēts: 16.03.2012

Tikšanās ar J.Nicholson Eiropas Parlamenta pārstāvis, Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa, Apvienotā Karaliste, 22.02.2012, Latvija. Rezultāts: apmeklētas 2 piena saimniecības, pausts LV lauksaimnieku viedoklis par KLP un tiešajiem maksājumiem.

Tikšanās ar Joao Jose Pacheco

Publicēts: 16.03.2012

  Tikšanās ar ģenerāldirektora vietnieku Joao Jose Pacheco, Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts, 17.02.2012, Brisele. Rezultāts: pausts LV lauksaimnieku viedoklis par KLP un tiešajiem maksājumiem.

Copa-Cogeca Prezidija sanāksme

Publicēts: 16.03.2012

Pausts viedoklis par tiešo maksājumu izlīdzināšanu, 16.-17.02.2012, Cogeca un Copa Prezidija sanāksme, Brisele. Rezultāts - Copa-Cogeca dokumentā par KLP nākotni panākts teksts par Baltijas valstīm un tiešajiem maksājumiem. Komisijas priekšlikums par tiešo maksājumu sadali virzās pareizā virzienā.

Tikšanās ar P. Mooz

Publicēts: 16.03.2012

Tikšanās ar P. Mooz, EK Budžeta ģenerāldirektorāts, 09.02.2012., Brisele. Pārrunāti jautājumi par daudzgadu finanšu ietvaru.Rezultāts: pausts LV lauksaimnieku viedoklis par tiešo maksājumu izlīdzināšanas aprēķiniem

Tikšanās ar Ton Van Lierop

Publicēts: 16.03.2012

Tikšanās ar Ton Van Lierop, EK Komunikācijas ģenerāldirektorāts, reģionālā politika, 09.02.2012, Brisele. Rezultāts: pārrunāti jautājumi par kohēzijas politiku.

Tikšanās ar M. Mackenzie

Publicēts: 16.03.2012

Tikšanās ar M. Mackenzie, Eiropas Komisijas (EK) Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts, 08.02.2012, Brisele. Rezultāts: iegūta informācija par lauku attīstības politiku pēc 2013.gada.

Tikšanās ar R.Waite

Publicēts: 16.03.2012

Tikšanās ar EK Komunikācijas ģenerāldirektorāts, atbildīgs par lauksaimniecību un lauku attīstību R.Waite, 08.02.2012, Brisele. Rezultāts - informēts par LV lauksaimnieku viedokli par KLP.

Tikšanās ar A. Dess

Publicēts: 16.03.2012

Tikšanās ar Eiropas Parlamenta (EP) locekli A.Dess (2010.gada KLP ziņojuma sagatavotājs) 08.02.2012, Brisele. Rezultāts: EP loceklis informēts par Latvijas lauksaimnieku viedokli par KLP, saprot Latvijas situāciju.

Tikšanās ar Alwyn Strange

Publicēts: 16.03.2012

Tikšanās ar Eiropas Parlamenta (EP) Lauksaimniecības un lauku attīstības padomnieku Alwyn Strange par kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformu 07.02.2012, Brisele, rezultāts: EP loceklis informēts par Latvijas lauksaimnieku viedokli par KLP. Domā, ka nepieņems lēmumu 2013.gadā, varētu ievilkties lēmumu pieņemšana, tas nozīmē, ka 2014.gadā paliks esošā kārtība.