LOSP aizstāv Latvijas lauksaimnieku intereses

KLP aktualitātes (25/11/2015) un (27/11/2015)

Publicēts: 30.11.2015

Eiropas Parlamenta jaunumi   ES 2016.gada budžets

KLP aktualitātes (20/11/2015)

Publicēts: 24.11.2015

Komisija atgūst atpakaļ 284 milj.EUR no dalībvalstīm pārkāpumu dēļ  

KLP aktualitātes (13/11/2015) un (16/11/2015)

Publicēts: 19.11.2015

Trīspusējs sarunas pārtrauktas par skolas pārtikas shēmām

KLP aktualitātes (11/11/2015)

Publicēts: 13.11.2015

Revīzijas palāta fiksē 2,9% kļūdu KLP 2014.gada izdevumos

KLP aktualitātes (04/11/2015) (06/11/2015)

Publicēts: 10.11.2015

Biotehnoloģiju firmas atturas apstrīdēt ĢM kultūru audzēšanu “opt-out” pieteikumus un visi pieteikumi ir akceptēti:Saskaņā ar ES izpildvaras informāciju, neskaitot jau agrāk apstiprinātos 14 valstu pieteikumus, vēl bija atlikuši pieteikumi no IT, DK, SI, LU un MT. Luksemburga un Malta bija pēdējās valstis, kas noteiktajā termiņā (līdz 3.oktobrim) apstiprināja savu vēlmi tūlītējai izslēgšanai no tirdzniecības atļaujām Monsanto attīstīto ĢM kukurūzu MON810, vienīgo šķirni, kuru audzē ES (pārsvarā Spānijā dzīvnieku barībai).

KLP aktualitātes (09/10/2015)

Publicēts: 10.11.2015

Pārtikas cenas saglabājas zemākas spēcīgas ražošanas ietekmē

KLP aktualitātes (30/10/2015)

Publicēts: 05.11.2015

Vidusposma pārskats par daudzgadu finanšu shēmu - cenšoties novirzīt izdevumus uz ES galvenajām prioritātēm un pieņemt vairāk uz rezultātiem orientētu un vienkāršotu pieeju attiecībā uz KLP, strukturālie un ieguldījumu fondi - ir viena no 23 politikas iniciatīvām Komisijas darba programmai * 2016.gadam, kuru uzsāka Strasbūrā 27.oktobrī.

KLP aktualitātes (23/10/2015)

Publicēts: 29.10.2015

Lauksaimniecības un zivsaimniecības padome: ministri pārrunā saimniecību emisijas, sarunās dominē zivsaimniecībaLuksemburgā Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes sarunās ES lauksaimniecības ministri vēlējās uzsvērt lauksaimniecības nozares pozitīvo lomu siltumnīcefekta gāzu emisiju mazināšanā. Padome šo jautājumu izskatīja pirms ANO Klimata samita Parīzē (kas norisināsies no 30.nov. līdz 11.dec.).

KLP aktualitātes (21/10/2015)

Publicēts: 22.10.2015

Ducis valstu saskaras ar soda naudu par piena pārprodukciju 2014/2015 kvotas gadā - kopā  ap 818 milj.EUR

KLP aktualitātes (16/10/2015)

Publicēts: 22.10.2015

Lauksaimnieku padomes darba kārtībā - klimatam piemērota un gudra saimniekošana