Starptautiska augsta līmeņa konference “KLP nevienlīdzība – sekas un iespējas”

Šā gada 3. maijā Jūrmalā un 4. maijā Kauņā notiks augsta līmeņa Latvijas - Lietuvas pārrobežu konference "Kopējā lauksaimniecības politika nevienlīdzība – sekas un iespējas”. Konferencē piedalīsies Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas prezidents Staffans Nilsons, ministri, ministriju augstas amatpersonas, lauksaimnieku organizāciju vadītāji un pārstāvji vairāk kā no 12 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm.

Konferencē plānots diskutēt un izskaidrot konferences dalībniekiem kā līdzšinējā negodīgā ES kopējā lauksaimniecības politika (KLP) ir ietekmējusi Latvijas un citu Baltijas valstu zemniekus.
3.maijā konferencē Jūrmalā tiks debatēts par tēmām kā vispārīgie lauksaimniecības apstākļi laika posmā no 1991-2011 ietekmēja lauksaimniecības attīstību un esošo tiešo maksājumu apjomu. Par vides stāvokli Latvijā no 1991-2011 un mūsu ieguldījumu zaļākai nākotnei KLP ietvaros, kā arī par tādām aktuālām tēmām kā jaunie lauksaimnieki, mazie lauksaimnieki un aktīvais lauksaimnieks.
Savukārt 4.maijā konference turpināsies Kauņā, kur debatēs par tēmām "Socio-ekonomiskās un strukturālās pārmaiņas pēdējo 20 gadu laikā - skaidrojums zemiem tiešajiem maksājumiem Baltijas valstīm", "Šodienas situācija: zemnieku saimniecību likvidēšana, neizmantota lauksaimniecības zeme - lauku teritoriju sociālā iesaiste" un "Pārtikas drošība. Pārtikas cena attiecībā pret patērētāju pirktspēju". Tiek paredzēts, ka konferencē piedalīsies 100 – 150 dalībnieki.

Konferences norises vieta:
03.05.2012. "Baltic Beach Hotel", Jūras iela 23/25, Majori, Jūrmala, Latvija.
04.05.2012. Lietuva. Aleksandras Stulginskis University of Agriculture, Studentu 11, Akademija, LT-53361, Kaunas region, Lithuania.

Konferences dalībniekiem jāreģistrējas tiešsaistē, aizpildot anketu      http://laukutikls.lv/konference_cap?lang=lv-LV

Reģistrācija tiks slēgta 25. aprīlī. Var reģistrēties dalībai tikai Latvijā.

Dalība konferencē bez maksas, taču dalībnieki ir atbildīgi par nokļūšanu konferences norises vietā Jūrmalā.
Nokļūšanai Lietuvā (Jūrmala – Kauņa – Jūrmala - Rīga) tiek organizēts apmaksāts autobuss.

Konferences darba valodas: latviešu, lietuviešu, igauņu, angļu un vācu nodrošinot sinhrono tulkojumu.

Konferences programmas melnrakstu skatīt pielikumā

Konferenci atbalsta un finansē: Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome, Lietuvas Republikas Lauksaimniecības Palāta, Valsts Lauku tīkls, SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs.

Konferences kontaktpersonas Latvijā:

Maija Sirvide
Projektu un attīstības daļa
SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Tālrunis/Phone: (+371) 63020513; (+371) 63050220
Mob. tālrunis/Mobile: (+371) 29553548
maija.sirvide@llkc.lv

Krista Garkalne
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP).
Papildu informācija pa tālruni (+371) 67027320, (+371) 26311133
losp@losp.lv