EESK pieņēma oficiālu dokumentu atzinumu "KLP 2020. gada perspektīvā"

Vakar 25. aprīlī LOSP valdes loceklis Armands Krauze piedalījās Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) plenārā sēdē un aizstāvēja lauksaimnieku intereses. EESK pieņēma oficiālu dokumentu atzinumu "KLP 2020. gada perspektīvā", kurā aicina izlīdzināt
maksājumus nepieļaut konkurences kropļojumus.

Visa ziņa pieejama šeit: http://www.losp.lv/node/1250