Atsaukta projektu iesniegumu kārtas atvēršana "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai"

Lauku atbalsta dienests (LAD) un Zemkopības ministrija ir atsaukusi 2012.gada 5.aprīlī laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publicēto sludinājumu par projektu iesniegumu kārtas atvēršanu Lauku attīstības programmas pasākumā "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" (turpmāk – pasākums) uz trijiem mēnešiem, sākot ar 2012.gada 7.maiju.

Rīt, 27.aprīlī laikrakstā Latvijas Vēstnesis būs ievietots jauns sludinājums, kurš nosaka, ka pasākuma kārta tiks atvērta ar 2012.gada 28.maiju uz 30 kalendārajām dienām. LAD īpaši uzsver, ka visus šajā kārtā iesniegtos projektus sarindos atbilstoši projektu atlases kritērijiem.

Kārta tiek atcelta, jo pēdējo dienu atbalsta pretendentu pastiprinātā aktivitāte ļāva prognozēt, ka jau projektu iesniegšanas kārtas pirmajās dienās tiks iesniegts liels daudzums projektu. To skaits varētu būtiski pārsniegt kārtai pieejamo finansējumu.


LAD paskaidro, ka, atverot kārtu uz vienu mēnesi, vairs nav svarīgi, kad tieši projekts ir iesniegts. Visi projekti tiks sarindoti saskaņā ar 2010.gada 9.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.132 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)"" 3.pielikumā minētajiem kritērijiem. Vērtējot projektus tālāk, tiks ņemta vērā to kvalitāte.

Tādējādi visiem projektiem tiek dotas vienlīdzīgas iespējas pretendēt uz finansējumu, nenostādot labākā situācijā tos projektus, kuri LAD ir iesniegti pirmie.

LAD sagatavotā informācija !

________________________________________
Lauksaimniecības un lauku attīstības departaments
Tālrunis: 67027327; 67027873

Klientu apkalpošanas daļa
Tālruņi: 67027693; 67027684