Lauku atbalsta dienests uzsāk atbalsta izmaksu atdalītajam maksājumam par pienu

Lauku atbalsta dienests (LAD) no šī gada 12.jūlija ir uzsācis avansa izmaksu atdalītajam papildu valsts tiešajam maksājumam par pienu (APKV). Avansu 70% apmērā saņems tie lauksaimnieki, kuri ir izpildījuši atbalsta saņemšanas nosacījumus.

APKV ir vēsturiskais maksājums par references periodā (2006./2007.gadā) realizētajām piena tonnām piešķirtās kvotas ietvaros.

Atbalsta likme par vienu piena tonnu ir LVL 18.63. Savukārt avanss 70% apmērā ir LVL 13.04 par tonnu.

LAD plāno avansā izmaksāt 7.2 miljonus latu no Latvijas budžeta finanšu līdzekļiem. Atbalsts tiks izmaksāts 12 464 lauksaimniekiem.


Informāciju sagatavoja:

LAD Klientu apkalpošanas daļa
Tālr. 67027693