LOSP: Enerģētikas nozare iznīcina pārtikas ražošanu

Šodien, 30.jūlijā Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvji piedalījās Ministru kabineta komitejas sēdē, kurā tika izskatīts jautājums par MK 221. noteikumu grozījumiem „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā”. LOSP pārstāvji sēdē piedalījās, lai paustu savu nostāju, pamatojoties uz to, ka līdz šim ieteiktie lauksaimnieku  grozījumi un priekšlikumi, kas nosūtīti Ekonomikas ministrijai nav tikuši ņemti vērā.
 

Viss raksts pieejams šeit: http://www.losp.lv/node/1429