LOSP: Tiek panākta trīspusēja vienošanās par biogāzes ražošanu

Šodien, 1.augustā, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvji un citu lauksaimnieku organizāciju pārstāvji tikās kopīgā sanāksmē ar Ekonomikas ministrijas atbildīgajām personām un Zemkopības ministrijas  pārstāvjiem, lai vienotos par ilgtspējīgu kritēriju un priekšlikumu ieviešanu biogāzes ražotājiem, kas attiecas uz MK 221. noteikumu grozījumiem „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā”.

Visa ziņa pieejama šeit: http://www.losp.lv/node/1431