LOSP: Tiek konstruktīvi risināti atjaunojamās energoenerģijas jautājumi

3.septembrī Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvji piedalījās Ekonomikas ministrijas sanāksmē par atbalsta mehānismiem atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanai un attīstībai. Sanāksmē tika diskutēts par trūkumiem esošajos atbalsta mehānismos, par priekšlikumiem jaunu atbalsta mehānismu un kontroles ieviešanai, kā arī to, ka saražotai elektroenerģijai no atjaunojamiem energoresursiem vajadzētu būt cieši saistītai ar energoefektivitātes veicināšanu, jāatbilst tirgus prasībām, ņemot vērā arī  ietekmi uz citām tautsaimniecības nozarēm.

Visa ziņa pieejama šeit: http://www.losp.lv/node/1459