Lauksaimnieki gatavi izšķirošajai cīņai par godīgiem ES tiešmaksājumiem

Tuvojoties lēmuma pieņemšanai par Eiropas Savienības (ES) daudzgadu budžetu 2014. – 2020.gadam, to skaitā ES tiešmaksājumu iespējamo izlīdzināšanu, Latvijas lauksaimnieku organizācijas ir gatavas turpināt cīņu par Baltijas valstu lauksaimnieku tiesībām uz vienlīdzīgu konkurenci Eiropā.

Visa informācija pieejama šeit: http://www.losp.lv/node/1478