Ātrās saites

Parakstīts sadarbības līgums ar Labklājības ministriju

27.septembrī, labklājības ministre Ilze Viņķele un lauksaimnieku nevalstisko organizāciju vadītāji - Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes vadītājs Edgars Treibergs, Zemnieku Saeimas priekšsēdētājs Juris Lazdiņš un Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons - parakstīja līgumus ciešākai sadarbībai labklājības rīcībpolitikas izstrādē lauku reģioniem. Vienošanās mērķis ir veicināt Labklājības ministrijas (LM) un lauksaimnieku nevalstisko organizāciju sadarbību, lai efektīvāk īstenotu darba, sociālās drošības, bērnu un ģimenes, cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju politikas, kā arī sekmētu pilsoniskās sabiedrības iesaisti būtisku lēmumu pieņemšanā.