Baltijas valstu lauksaimnieki vienojas par atbalstu traktora protesta braucienam novembrī

Šodien, 9. oktobrī Rīgā notika Baltijas valstu lauksaimnieku organizāciju pārstāvju tikšanās, lai vienotos par turpmākajām kopīgajām aktivitātēm cīņā par godīgiem Eiropas Savienības (ES) tiešmaksājumiem. Igaunijas, Lietuvas un Latvijas lauksaimnieki vienojās par atbalstu padomju traktora braucienam maršrutā Tallina – Brisele novembrī.

 

Plānots, ka traktors startētu no Tallinas 12. novembrī un, apstājoties vairākās Baltijas pilsētās, sasniegtu Briseli pirms 22. – 23.novembrī notiekošās Eiropadomes. Novembrī notiekošajā Eiropadomē valstu vadītāji centīsies vienoties par Daudzgadu budžeta ietvaru 2014. – 20120. gadam.
Papildus šai iniciatīvai, lauksaimnieki arī vienojās, ka nepieciešams ieplānot turpmākas publiskas protesta akcijas novembrī un decembrī, izdarot spiedienu tieši uz Eiropas Parlamentu, kurš turpina būt nozīmīgs lēmumpieņēmējs par ES tiešmaksājumiem un Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformu kopumā.   
Baltijas lauksaimnieki vienojās, ka visiem ir kopīgi mērķi panākt godīgu ES KLP un  tiešmaksājumus Baltijas valstīm un tādēļ turpinās regulāri tikties un vienoties par kopīgām aktivitātēm līdz galīgai lēmuma pieņemšanai gada nogalē vai nākamā gada sākumā. Pasākumā piedalījās Lietuvas Lauksaimniecības kameras, Igaunijas Zemnieku federācijas, Latvijas Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes, Zemnieku saeimas, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra pārstāvji.

Informāciju sagatavoja un papildus informācija Sabīne Puķe, ES tiešo maksājumu kampaņas koordinatore, sabine.puke@llka.lv, +371 26340794