Lauku platību un attēlojuma kartē precizēšana

Šogad Lauku atbalsta dienests pirmo reizi ir veicis papīrā iesniegto platību maksājumu kartēs iezīmēto lauku elektronizāciju. Šīs darbības rezultātā ir konstatēts, ka daļai no lauksaimniekiem kartē iezīmētās platība būtiski atšķiras no pieteikumā norādītās platības. Tādēļ Lauku atbalsta dienests pagājušajā nedēļā (19.11. – 23.11.2012) ir izsūtījis lauksaimniekiem vēstules ar lūgumu precizēt platību maksājumu iesniegumos un kartēs sniegto informāciju. Lauksaimniekiem tiek lūgts vai nu precizēt zīmējumu kartē vai labot pieteikto platību.

Lauku atbalsta dienests vēlas informēt, ka nekādas sankcijas, labojot platību, ja tā neatbilst zīmējumam netiks piemērotas. Sankcijas izvērtējot katru konkrēto situāciju varētu skart tos lauksaimniekus, kuri savus zemes gabalus ir pieteikuši atbalstam dubultā ar kādu citu lauksaimnieku.

Šāda darbība nepieciešama, lai nākamajā gadā lauksaimnieki saņemtu precīzu informāciju par iepriekšējā gadā pieteiktajiem laukiem un to platību. Pretendentiem, kas vēlēsies pieteikties elektroniski, šī informācija būs pieejama Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, lai aizpildītu 2013. gada iesniegumu.

Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Lauku atbalsta dienesta klientu apkalpošanas daļām vai arī ar vēstulē norādīto vēstules sagatavotāju.