Ātrās saites

Nozaru ekspertu ziņojumi - 2012

Valsts Lauku tīkla 2012. gada darba plāna aktivitātes „Nozaru ekspertu ziņojumi” ietvaros nacionālā līmeņa lauksaimniecības nozaru organizācijām bija jāsagatavo nozares/jomas analīze un jāizstrādā priekšlikumi nozares attīstībai. Ar šo aktivitāti tiek veicināta lauksaimniecības un mežsaimniecības nozaru nevalstisko organizāciju līdzdalība pozīcijas par Kopējās lauksaimniecības politikas nākotni aizstāvēšanā un citu nozarēm būtisku jautājumu apspriešanā, kā arī pilnvērtīgu iesaisti priekšlikumu izstrādē nākamajam plānošanas periodam.

Horizontālās organizācijas sagatavoja ziņojumus par dažādām tēmām, piemēram, rapšu audzēšana, graudkopība, kooperācijas attīstība lauksaimniecībā, pārtikas ražošana Latvijā, mazās un vidējās lauku saimniecības, privātās mežsaimniecības attīstība, bioloģiskā lauksaimniecība, jaunieši un jaunie lauksaimnieki Latvijas laukos un lielie lauksaimniecības uzņēmumi. Nozaru organizācijas sagatavotie ziņojumi sniedz ieskatu augkopības, lopkopības, biškopības, industriālo augu audzēšanas, slieku audzēšanas, kā arī citās ar lauksaimniecību saistītajās nozarēs.

23. oktobrī notika sagatavoto ziņojumu prezentēšana. Pasākums kopumā pulcēja ap 80 dalībniekiem, kuri bija sanākuši prezentēt savus, kā arī klausīties citu ziņojumus.

Pievienotie faili lejuplādēšanai

Pievienoto failu un satura autortiesības pieder to oriģinālajiem īpašniekiem. Veicot šīs informācijas vai failu pārpublicēšanu, ir nepieciešama obligāta atsauce uz to oriģinālo autoru!

# Fails Faila izmērs
1 473.89 KB
2 713.69 KB
3 1.1 MB
4 751.58 KB
5 486.97 KB
6 412.03 KB
7 895.14 KB
8 750.11 KB
9 675.93 KB
10 1.1 MB
11 811.54 KB
12 478.38 KB
13 1.9 MB
14 409.19 KB
15 536.16 KB
16 6.83 MB
17 1.1 MB
18 483.38 KB
19 1.66 MB
20 382 KB
21 199.94 KB
22 314.45 KB
23 577.52 KB
24 966.18 KB
25 245.29 KB
26 302.29 KB
27 427.48 KB
28 813.5 KB
29 717.71 KB
30 547.35 KB
31 888.1 KB
32 551.81 KB
33 804.6 KB
34 803.64 KB
35 558.69 KB
36 1.06 MB
37 455.86 KB
38 291.4 KB
39 1011.73 KB
40 478.68 KB
41 309.71 KB
42 1.1 MB
43 336.35 KB
44 549.17 KB
45 437.75 KB
46 487.47 KB
47 363.7 KB
48 431.75 KB
49 591.46 KB