KLP - Lauki ienāk pilsētā

Lauksaimniecības nozares, produktu, pakalpojumu un izglītības popularizēšanas kampaņa.