Ātrās saites

Lauki ienāk Jelgavā!

24.augustā no plkst. 10:00 – 15:00 Jelgavā, Raiņa parkā notiks informatīvās kampaņas „KLP - Lauki ienāk pilsētā” pasākums, kurā ar degustācijām, Latvijai raksturīgiem mājlopiem un mājputniem, ar lauksaimniecības nozaru dižošanos, kā arī ar spēlēm un konkursiem visām paaudzēm tiks popularizēta lauksaimniecības nozare, tās produkti, pakalpojumi un izglītība.

Ar informatīvās kampaņas palīdzību tiek popularizēta lauksaimniecības loma un neatsveramā nozīme visas sabiedrības labā, tajā skaitā, bērniem un jauniešiem tiek veidota izpratne par lauksaimniecības produktu daudzveidību un plašo produktu klāstu, ko ikviens lieto ikdienā, bet neaizdomājas, ka visa pirmsākums ir lauku sēta, saimniecība un lauku vide.

Pasākumi „KLP - Lauki ienāk pilsētā” notiek Latvijas lielākajās pilsētās katrā vēsturiskajā novadā. Līdz šim pasākumi jau ir notikuši Liepājā, Daugavpilī un Valmierā. Projekta ietvaros radīsim sabiedrības interesi par dzīvi un darbu laukos, zemkopības un lauku attīstības iespējām, to dažādību, tradicionālu un netradicionālu saimniekošanu un efektīvu resursu izmantošanu.

Kopējā lauksaimniecības politika – KLP – ir būtisks instruments, kas attiecas uz ikvienu Eiropas Savienības (ES) lauksaimnieku un uz ikvienu pārtikas produktu patērētāju, bet projekta ietvaros īpašu uzmanību vēlamies pievērst jauniešu auditorijai, uzsverot lauksaimniecības nozīmi ikviena dzīvē, akcentējot lauku teritorijas attīstību nākotnē un tās ietekmi uz pilsētu iedzīvotājiem – garantēt veselīgas un kvalitatīvas pārtikas nodrošināšanu. KLP mērķis ir nodrošināt ES pašapgādi ar pārtiku par pieņemamām cenām, veicināt Eiropas lauksaimniecības konkurētspēju un izveidot vienotu lauku attīstības politiku.

                                                          Uz tikšanos Jelgavā!

Uz tikšanos arī nākamajā „KLP – lauki ienāk pilsētā” pasākumā Rīgā – 14.septembrī!

Plašāka informācija:
•    Ilvita Švāne, LLU Mūžizglītības centrs, tālr.: 29128598, e-pasts: ilvita.svane@llu.lv.