Ātrās saites

Turpinās diskusiju cikls - Kas ir KLP?

No 13.septembra projekta „KLP – Lauki ienāk pilsētā” ietvaros, tika uzsākts diskusiju cikls – jauniešu izpratne par kopējo lauksaimniecības politiku (KLP).

Diskusiju mērķauditorija ir dažādu nacionalitāšu lauku un pilsētu jaunieši. Projekta ietvaros tika veikts pētījums, kura rezultāti tiek izmantoti veidojot jauniešu diskusijas, lai informētu viņus par KLP. Kopējais diskusiju cikls notiek trīs projekta partnerorganizāciju valstīs – Latvijā, Lietuvā un Polijā.

Ceturtā diskusija notiks 8.novembrī no plkst. 10.00 – 14.00, Rīgas Tehniskās universitātes telpās, Rīgā, Kaļku ielā 1. Diskusiju vadīs Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) lektore Vineta Tetere un radio un televīzijas žurnālists Ansis Bogustovs. Savukārt diskusijā kā KLP eksperte piedalīsies LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes dekāne - profesore, Dr.oec. Irina Pilvere.

Diskusijas jebkuram interesentam ir iespējams vērot video tiešraidē šeit: http://ej.uz/Discussion

Par turpmāko diskusiju norisi un laikiem aicinām sekot līdzi šeit:

  1. https://www.facebook.com/pages/CAP-Back-to-Countryside/182650211887113
  2. http://www.mc.llu.lv/index.php/projekti/218-copa-projekti

Aktivitātes mērķis ir veidot sabiedrības izpratni par KLP, kā arī veicināt tālākās diskusijas par KLP nākotni – atbildot uz jautājumu, kāpēc KLP ir kā pagrieziena punkts integrējoties Eiropas Savienībā un kāpēc lauksaimniecības politika mums ir tik nepieciešama arī nākotnē. Rezultātā tiks veidota pozitīva sabiedrības un jauniešu attieksme par KLP, iedvesmojot un veicinot pilsētas jauniešus izprast lauksaimnieku, lauksaimniecības un lauku attīstības lomu sabiedrībā kopumā. Tāpat arī nozarē iesaistītajiem būs redzams jauniešu skatījums par lauksaimniecību, dzīvi laukos, zināšanām par KLP un tās nozīmīgo lomu ne tikai lauksaimnieku, bet visas sabiedrības labā.

Kopējā lauksaimniecības politika – KLP – ir būtisks instruments, kas attiecas uz ikvienu Eiropas Savienības (ES) lauksaimnieku un uz ikvienu pārtikas produktu patērētāju – tātad uz ikvienu iedzīvotāju. KLP mērķis ir nodrošināt ES pašapgādi ar pārtiku par pieņemamām cenām, veicināt Eiropas lauksaimniecības konkurētspēju un izveidot vienotu lauku attīstības politiku.

Plašāka informācija: