Ātrās saites

Nozaru ekspertu ziņojumi 2013

Lauksaimniecības nozaru organizācijas veikušas nozares situācijas analīzi, iesaistot organizācijas biedrus un pārstāvot visas Latvijas teritoriju.

Lauksaimniecības nozaru organizācijas veikušas nozares situācijas analīzi, iesaistot organizācijas biedrus un pārstāvot visas Latvijas teritoriju, izstrādājušas priekšlikumus nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, kas regulē nozares darbību, kā arī ieteikumus darbības pilnveidošanai nozarē strādājošajiem. Ziņojumos iekļauts nozares situācijas atspoguļojums, esošo problēmu definējums un nepieciešamās darbības situācijas uzlabošanai.

Ar šo pasākumu tiek veicināta lauksaimniecības un mežsaimniecības nozaru nevalstisko organizāciju līdzdalība pozīcijas par Kopējās lauksaimniecības politikas nākotni aizstāvēšanā un citu nozarēm būtisku jautājumu apspriešanā, kā arī pilnvērtīgu iesaisti lēmumu pieņemšanā.