Ātrās saites

„Listeriozes uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība”

Termiņš informācijas iesniegšanai: 
15.04.2014
Pilns dokumenta nosaukums: 
Ministru kabineta noteikumu projekts „Listeriozes uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība”

Lūdzam izskatīt Zemkopības ministrijas precizēto Ministru kabineta noteikumu projektu „Listeriozes uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība”.

Problēmas, kuras nepieciešams novērst ar normatīvā akta palīdzību, ir:

1) noteikumos Nr.298 nepietiekami skaidri noteiktas prasības slimības diagnozes apstiprināšanai, kā arī nav noteiktas visas dzīvnieku sugas, kurām nepieciešams piemērot slimības apkarošanu, ja ganāmpulkā tiek novērota saslimšana ar listeriozi;

2) normatīvais regulējums spēkā esošajos noteikumos ir novecojis un neatbilst noteiktajai kārtībai par dzīvnieku infekcijas slimību paziņošanu un informācijas apriti;

3) valstī tiek veidota infekcijas slimību uzraudzības sistēma, kurā dzīvnieku īpašniekam elektroniski pieejama informācija par nepieciešamajiem laboratoriskajiem izmeklējumiem par dzīvnieku infekcijas slimībām, kā arī novietnei noteiktajiem ierobežojumiem infekcijas slimību uzliesmojuma gadījumā. Noteikumu Nr.298 formulējums un struktūra ir neelastīga šīs sistēmas ieviešanai;

4) nepieciešams noteikt darbības ar dzīvnieku izcelsmes produktiem listeriozes uzliesmojuma apkarošanas pasākumu laikā.

Aicinām sūtīt priekšlikumus, komentārus vai iebildumus līdz šī gada 15.aprīlim uz e-pastu sarmite.babane@losp.lv

Dokumenta process

Statuss: 
Slēgts: Priekšlikumi netiek pieņemti
Piezīmes: 
Priekšlikumi netika saņemti
15.04.2014
Nosūtīta vēstule
Vēstules Nr.: 
48