Ātrās saites

LOSP izbraukuma sapulce Mālpilī - 18.jūnijā

18.jūnijā plkst. 10:30 Mālpilī notika ikmēneša Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvju izbraukuma sapulce.

Sanāksmes dalībnieki apmeklēja Mālpils biotehnoloģiju centru, kur tiek veikta organiskā mēslojuma ražošana ar vermitehnoloģijām. Biotehnoloģiju centrs atrodas Mālpils novada „Jaunerandā”, kurā saimnieko biedrības „Latvijas slieku audzētāju asociācija” (LOSP dalīborganizācija) biedri.

Tika apmeklēta arī Mālpils pienotava, kur bija iespēja iepazīties ar pienotavas ražotās produkcijas klāstu un darbības principiem.

Mālpils kultūras namā notika diskusija ar Zemkopības ministru Jāni Dūklavu par lauksaimniekiem aktuālajiem jautājumiem saistībā ar piena kvotu jautājumu, ministrijas lēmumu par maksimālajiem atbalsta apjomiem un intensitātēm investīciju pasākumos, kā arī projektu vērtēšanas kritērijiem. Tāpat tiks aktualizēti jautājumi par papildus finansējuma piešķiršanu pārejas posma atbalstam un īstenotajiem valsts atbalsta pasākumiem un bezakcīzes dīzeļdegvielas nodrošināšanu esošajam saimnieciskajam gadam, kā arī jautājums saistībā ar kūtsmēslu krātuvju atbilstību un iespējamajām sankcijām.