Ātrās saites

Latvija būs pirmā valsts Eiropā kur ieviesīs kažokzvēru labturības programmu “WelFur”

Aktīvas iesaistes un sadarbības rezultātā Latvijas Zvēraudzētāju asociācija (LZAA) saņēmusi apstiprinājumu no Eiropas Zvēraudzētāju informācijas centra Fur Europe par WelFur dzīvnieku labturības sertifikācijas programmas ieviešanu Latvijas audzētavās. WelFur mērķis ir nodrošināt ar kažokzvēru labturību saistīto jautājumu caurskatāmību individuālu audzētavu līmenī. Latvija būs pirmā valsts Eiropā, kurā šī programma tiks ieviesta.

“Fermās audzēto dzīvnieku labturība ir sabiedrībā aktuāla problēma, kura acīmredzami satrauc ievērojamu daļu Eiropas iedzīvotāju un patērētāju. Tādēļ kažokzvēru labturības, tai skaitā veselības aizsardzības, nodrošināšana ir kļuvusi par vienu no galvenajām nozares prioritātēm. Lai veicinātu objektivitāti, caurskatāmību un zinātniski pamatotas informācijas pieejamību attiecībā uz dzīvnieku labturības līmeni Eiropas kažokzvēru audzētavās, Fur Europe nolēma aizsākt projektu WelFur. Latvijas zvēraudzētāju asociācija ir gandarīta, ka jaunās WelFur programmas ieviešanas pilotprojekts tiks īstenots tieši Latvijā. Paredzams, ka WelFur tiks ieviests tuvāko divu gadu laikā,” stāsts Latvijas Zvēraudzētāju asociācijas (LZAA) valdes locekle Sandra Vilciņa.

Vairāk informācijas te: http://www.losp.lv/node/2856