LOSP dalīborganizācijas - LZF vadītāja Agita Hauka - Labas gribas vēstniece !

LOSP lepns par mūsu dalīborganizācijas - Latvijas Zemnieku federācijas valdes priekšsēdētājas Agitas Haukas panākumiem - 14.01.2015. Ārlietu ministrijā notika Eiropas gada attīstībai labās gribas un jauniešu vēstnieku paziņošana un mandātu nodošana.

Labās gribas vēstnieki ir sabiedrībā plaši zināmi cilvēki, kas apņēmušies brīvprātīgi sniegt savu atbalstu Eiropas gada aktivitātēs, lai veicinātu attīstības sadarbības jautājumu aktualizēšanu un izvirzīto mērķu sasniegšanu Latvijā 2015. gadā.

http://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/44114-arlietu-ministrs-pazinos-eiropas-gada-attistibai-labas-gribas-un-jauniesu-vestniekus