Ēnu diena LOSP birojā

11.02. 2015. LOSP birojā  darbojās "ēna".

Ēnu diena ..."ēnotāja acīm" skatoties :)

Paldies LOSP mākslinieciskajai "ēnai" par mākslas darbu :)