LOSP vizītē "Mežvidu" saimniecībā

20.martā LOSP pārstāvji viesojās "Mežvidu" saimniecībā, lai iepazītos ar "Mežvidu" siltumnīcu kompleksu un biomasas koģenerācijas elektrostaciju.

Mežvidos darbojas siltumnīcu komplekss, kurā investēts vairāk nekā 1,5 miljoni eiro. Eiropas Savienības finansējums bija mazliet vairāk nekā 20%, bet pārējo daļu sedza bankas finansējums un pašu piesaistītie līdzekļi. Siltumnīcu kompleksa pašreizējā platība ir 5360 kvadrātmetri. Tomāti tiek audzēti, izmantojot no biomasas iegūto siltumenerģiju. “Latgales dārzeņu loģistika” valdes loceklis Edgars Romanovskis jau iepriekš akcentējis, ka izveidotais siltumnīcu komplekss ir uzskatāms par Latvijas enerģētikas, lauksaimniecības un meža nozaru uzskatāmu mijiedarbības piemēru, kas pierāda, ka atjaunojamo energoresursu izmantošana apvienojumā ar inovatīvām enerģētikas un lauksaimniecības tehnoloģijām var veicināt vietējo ražotāju konkurētspēju un ilgtermiņā sekmēt reģiona un valsts ekonomisko izaugsmi.

Informācijas avots: LETA