Izbraukuma sēde saimniecībā "Eko Getliņi"

 

LOSP dārzkopības grupa - izbraukuma sēde saimniecībā "Eko Getliņi"!

Diskutējām par nozarei svarīgiem jautājumiem - Programmu Skolas auglis, izglītības, VAAD un citiem nozarei attiecināmiem un būtiskiem jautājumiem!