LOSP 15 gadus kopā ar Jums!

Paldies visiem LOSP biedriem, draugiem un sadarbības partneriem par vakardienas svētkiem!!!

Vienmēr Jūsu LOSP - kopā jau 15 gadus!