Ātrās saites

Globalizācija ietekmē Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstību

Šodien, 20. maijā, Latvijas Zemnieku federācijas (LZF) valdes priekšsēdētāja Agita Hauka uzrunāja Lauksaimnieku organizācijas sadarbības padomes (LOSP) pārstāvjus, rosinot diskutēt par globalizācijas ietekmi uz lauksaimniecības nozares un lauku teritoriju attīstību.

Lauksaimnieku organizāciju pārstāvji atzina, ka Latvijas lauksaimniecība, dzīve laukos un tautsaimniecība kopumā ir pasaules tirgus dalībniece un valdošās globalizācijas tendences ir redzamas un jūtamas arī Latvijā. Iepriekš nacionalizēto īpašumu un uzņēmumu privatizācija, ražošanas sektora pārmaiņas un likvidācija, kam seko darba vietu samazināšanās, urbanizācija un emigrācija. Lauksaimniecības nozarē ir notikušas vairākas izmaiņas, ko ietekmējusi tirgus liberalizācija un pasaulē valdošās ekonomiskās sistēmas attīstība – tika likvidēta cukura ražošanas nozare, tiek „sagrieztas” zvejas laivas, izveidojusies liela konkurence par pieejamajām lauksaimniecības zemēm, tiek virzīta intensīvās lauksaimniecības attīstība un lauku iedzīvotāji tiek izspiesti no laukiem labākas dzīves meklējumos. Vienlaikus globalizācija ir sniegusi dažādas iespējas uzņēmējiem attīstīt ražošanu, izmantojot ES finansiālu atbalstu tehnikas iegādei, būvniecībai un ražošanas resursu iegādei.

Agita Hauka, LZF valdes priekšsēdētāja: Latvija ražo un spēj ražot kvalitatīvus pārtikas produktus ar augstu pievienoto vērtību. Latvijas lauksaimnieki ir pierādījuši, ka brīvā tirgus sistēmā un konkurencē ir spējuši pieņemt saimnieciskus lēmumus un attīstīt ražošanu. Daļa lauksaimnieku ir izvēlējušies intensīvo lauksaimniecību, aizvien cenšoties kāpināt eksporta apjomus. Tomēr lielākā daļa Latvijas lauksaimnieku joprojām ir mazas un vidējas saimniecības, kuras ražo kvalitatīvu pārtiku vietējam – Latvijas tirgum. Būtiski ir saglabāt un attīstīt mazo un vidējo uzņēmumu attīstību valstī, kas nodrošinās gan kvalitatīvu pārtiku Latvijas iedzīvotājiem, gan arī darba vietas un lauku apdzīvotību.

2015. gada martā, aprīlī un maijā visā Latvijā LZF organizēja 25 diskusijas ar pārtikas ražotājiem un patērētājiem par globalizācijas ietekmi uz dzīvi un darbu Latvijas laukos, kurās piedalījās gandrīz 478 lauku iedzīvotāju. Dažādu reģionu iedzīvotāji ir satraukti par līdzīgām problēmām vietējās pārtikas pieejamības un ražošanas jautājumā, sabiedrības zināšanu nepietiekamībā par pārtikas kvalitāti un tās ietekmi uz veselību, par nespēju nodrošināt vietējo pārtiku izglītības iestādēs dēļ komplicētās iepirkumu procedūras, par politisko gribu atbalstīt vietējos mazos un vidējos ražotājus un attīstīt uzņēmējdarbību lauku teritorijās. Vairums diskusiju dalībnieku atzina, ka iespēju robežās izvēlas Latvijā audzētus un ražotus produktus, jo tie ir kvalitatīvāki un pērkot vietējo, tiek nodrošināts darbs ģimenei, draugiem un draugu draugiem.

Informāciju sagatavoja LZF projektu vadītāja Agnese Hauka (t. 28374741)

Pasākums norisinās Latvijas Platformas attīstības sadarbībai projekta „Glokalizācija – vietējā atslēga globālai attīstībai. Eiropas gads attīstībai 2015 un ES Prezidentūras projekts Latvijas ES Prezidentūrai 2015” ietvaros. Projekta ieviešanu finansiāli atbalsta Eiropas Savienība (90%), Sabiedrības integrācijas fonds (5,42%) un Latvijas Republikas Ārlietu ministrija (4,58%). Aktivitātes īstenošana tiek līdzfinansēta ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu projekta „Glokalizācija – vietējā atslēga globālai attīstībai”, nr. 2014.LV/LF/20/16 ietvaros. Vairāk informācijas – www.lapas.lv.