KLP aktualitātes (11/11/2015)

Revīzijas palāta fiksē 2,9% kļūdu KLP 2014.gada izdevumos

ES izdevumi tirgus pasākumiem un tiešajam atbalstam 2014. gadā - ir nedaudz vairāk kā 44 miljardi eiro, kas ir lielākā daļa no lauksaimniecības izdevumiem - kopumā kļūdas līmenis bija 2.9% (zemākais kopš 2010. gada), saskaņā ar šīs nedēļas Eiropas Revīzijas palātas informāciju (ERP). Savā nesen publicētajā ikgadējā ziņojumā*, kopumā "kļūdu līmenis" attiecībā uz 1. pīlāru maksājumiem ir samazinājies pēdējos gados  salīdzinot ar 3,6% - 2013. gadā un 3,8% - 2012. gadā.

 

320 lappušu ziņojumā ir norādīts, ka pieprasot ES fondus, "daudzas atklātās kļūdas ir neprecīzu atbalsta saņēmēju pieteikumu rezultātā, visbiežākās kļūdas ir lauksaimniecības zemes platības pārdeklarācijas vai neattaisnoti zemes gabali". ERP iepazīstināja ar piemēriem no dažādām valstīm - CZ, FR, EL, PL, SK un ES, kas pieprasīja atbalstu par zemi, kas klasificēti kā "ilggadīgie zālāji", bet patiesībā tā bija pamesta zeme, kas klāta ar mežiem un krūmājiem un tāpēc tā bija neatbilstīga. Tiešais atbalsts tika arī izmaksāts lauksaimniekiem Spānijas vienā reģionā, kur pieprasīts atbalsts par zemi, kas deklarēta kā aramzeme, faktiski tā bija motoru sacīkšu trase.

Ņemot vērā konstatētās problēmas, ERP pieprasīja būtiskus uzlabojumus attiecībā uz Integrēto administrācijas un kontroles sistēmu (IAKS), lai nodrošinātu, ka tiesības uz atbalstu un lauksaimniecības zemes gabalu platība ir pareizi novērtēta un reģistrēta. Revidenti pārbaudīja koriģējošās darbības, kas veiktas, reaģējot uz lielām nepilnībām BG, EL, ES, IT, PT un RO, un atzīmēja IAKS sistēmu Horvātijā, kur viņi atrada "tikai nelielas nepilnības, kas neietekmē sistēmas uzticamību"

Ziņojuma kopsavilkums ir pieejams arī latviešu valodā, valodu var izvēlēties šajā saitē:

http://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=33494

 

 NZ pakts palīdzēs ES pārtikas eksportam: paredzams, ka pēc šīs nedēļas Komisijas paziņotajiem grozījumiem par sanitāro kontroli un sertifikātu noteikumiem, ES ražotāju sieri, piemēram, Roquefort un Camembert, kā arī cūkgaļa palielināsies Jaunzēlandes tirgū. Paredzams, ka tehniskās izmaiņas darījumā, kurš ir jau kopš 1996. gada, atvērs papildu tirdzniecības iespējas un samazinās izmaksas ES ražotājiem.

Jaunumi seko pēc tam, kad oktobrī ES spēra pirmos soļus, lai uzsāktu brīvās tirdzniecības sarunas ar Jaunzēlandi. 2014.gadā ES eksportēja lauksaimniecības produktus uz Jaunzēlandi tikai 427 milj.EUR vērtībā, tomēr šis skaitlis ir pieaudzis vidēji par 20% pēdējo piecu gadu laikā. Eiropas Piena asociācijai ir pretējs viedoklis par brīvās tirdzniecības sarunām, brīdinot par kaitējumu vietējiem piena ražotājiem. Aitkopji ir arī izteikuši bažas.

 

 Kopsavilkumu sagatvoja: LOSP vadošā eksperte Ginta Jakobsone