KLP aktualitātes (25/11/2015) un (27/11/2015)

Eiropas Parlamenta jaunumi

 

ES 2016.gada budžets

Plenārsēdes balsojumā (25.novembrī) EP deputāti atbalstīja ES budžetu 2016. gadam.

Balsojums: 516 balsīm PAR, 179 PRET un 8 atturas - t.i. EP atbalstīja skaitļus, kas ir ļoti tuvu tiem skaitļiem, ko ES izpildvaras sākotnēji piedāvāja.

 

Labklājības likums ir jāpiemēro labāk, EP: dalībvalstīm ir jāpastiprina pašreizējā dzīvnieku labturības tiesību aktu izpilde, tā norādīja EP deputāti nesaistošā* rezolūcijā, kuru pieņēma plenārsēdē Strasbūrā (26.novembrī), kā arī aicināja ES izpildvaras vienkāršot prasības, paredzot šādu sadaļu jaunajā stratēģijā no 2016. līdz 2020. gadam.

Debatēs pirms tika pieņemta rezolūcija - ar 542 PAR, 73 PRET, un 23 atturoties - vairāki EP deputāti teica, ka būtu neproduktīvi nākamgad ieviest jaunus labturības noteikumus, nenodrošinot to, ka pašreizējie tiesību akti tiek pienācīgi īstenoti.

 

* Eiropas Parlaments pieņem arī lēmumus, kas nav saistoši, kas liecina par politisku vēlmi darboties konkrētā jomā. Šie instrumenti ļauj Eiropas iestādēm ieteikt vadlīnijas valstu tiesību aktu vai administratīvās prakses koordinēšanai, kas nav dotas saistošā veidā, t.i., bez jebkādām juridiskām saistībām attiecībā uz adresātiem - dalībvalstīm un /vai pilsoņiem.

 

Jaunas pamatnostādnes par kopīgu lauksaimniecības produktu pārdošanu: Komisija 26.novembrī publicēja pamatnostādnes paskaidrojot, kā lauksaimnieki var sadarboties, lai kopīgi pārdotu olīveļļu, liellopu / teļa gaļu un laukaugus - 80 miljardu EUR vērtībā gadā - nepārkāpjot ES konkurences tiesības. Vadlīnijas ietver dažas galvenās atkāpes no konkurences noteikumiem, lai ļautu olīveļļas, liellopu/ teļa gaļas un laukaugu ražotājiem kopīgi pārdot un noteikt cenas, apjomus un citus nosacījumus caur atzītām organizācijām, ja izpilda konkrētus nosacījumus.

Saskaņā ar noteikumiem, apjomus, ko laiž pārdošanā konkrētā organizācija, nedrīkst pārsniegt noteiktu robežvērtību - 20% no attiecīgā olīveļļas tirgus un 15% no valsts liellopu/ teļa gaļas un laukaugu tirgus. Šādām organizācijām ir arī jānodrošina lauksaimniekus ar atbalsta aktivitātēm, kas nav pārdošana, piemēram, uzglabāšana, transportēšana un izplatīšana. Šiem papildu pakalpojumiem "ievērojami jāuzlabo lauksaimnieku konkurētspēju tirgū", ES ierēdņi uzsvēra.

ES konkurences komisāre Margrēte Vestagere (Margrethe Vestager) teica, ka šīs pamatnostādnes ir "rokasgrāmata, kas izskaidro lauksaimniekiem, kā organizēt sevi ... vienlaikus pilnībā ievērojot ES konkurences noteikumus”. Tas tikai pastiprināja arī Lauksaimniecības un lauku attīstības komisāra Fila Hogana (Phil Hogan) teikto, kurš teica, ka pamatnostādnes, kuru mērķis ir "stiprināt lauksaimnieku kolektīvo pozīciju pārtikas piegādes ķēdē, nosakot skaidrus un īstenojamus noteikumus. Tie palīdz lauksaimniekiem sabalansēt ietekmi, palielinot koncentrāciju pārstrādes un mazumtirdzniecības ķēdes posmos". Paredzams, ka šonedēļ vadlīnijas tiks publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=lv)

 

Tirdzniecības sarunu atsākšana ar Latīņamerikas Mercosur** bloku

ES tirdzniecības ministri no tādām ES valstīm kā IE, FR, PO un HU pauda bažas pie tirdzniecības sarunu atsākšanu ar Latīņamerikas Mercosur bloku - ņemot vērā lauksaimniecības jutīgumu – 27.novembra sanāksmē Briselē, bet citas ES valstis, piemēram, ES, DE, IT, PT, NL, SE, DK un UK to novērtēja atzinīgi. Galvenās lauksaimniecības ražotājvalstis - tādas kā IE un FR visvairāk izrādīja bažas un neatbalstīja piedāvājumu, kuru Mercosur jau ierosinājis (87% tarifu pozīciju liberalizācijai).

** Dienvidu kopējā tirgus reģionāls bloks. Mercosur ir piecas organizācijas dalībvalstis - Argentīna, Brazīlija, Paragvaja, Urugvaja, Venecuēla un- Bolīvija ir pievienošanās pēdējā posmā, lai kļūtu par sesto locekli.

 

Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) jaunumi

Pēdējie divi lauku atbalsta plāni gaida apstiprinājumu

Tikai divi lauku atbalsta plāni vēl ir jāapstiprina: ES izpildvara ir gandrīz pabeigusi Lauku attīstības programmu 2014. līdz 2020. gadam apstiprināšanu. Nesen ES izpildvara deva zaļo gaismu vairākiem plāniem - Maltai, Francijai, Spānijai un Itālijai. Pēdējā apstiprināšanas vilnī iekļauti Itālijas reģioni (Apulia, Sicily, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio), Spānijas reģioni (Extremadura, Galicia, Navarra) un Francijas reģioni (Guyana, Upper Normandy, Limousin, Lorraine, Picardy) Vēl tikai Grieķijas un Kipras shēmas ir tās, kas jāparaksta.

Tagad jau ir apstiprināti aptuveni 95% no kopējā ES lauku atbalsta finansējuma - 99.58 miljardu EUR septiņu gadu periodam.

 

ES ganības ar kokiem ir apdraudētas

KLP iznīcina ganības ar kokiem, kas lopkopībai ir vienas no vērtīgākajiem zemēm kā ekosistēmu pakalpojums, piemēram, augsnes aizsardzība un bioloģiskā daudzveidība - pazudīs visā Eiropā, ja vien viņi saņems lielāku atbalstu no Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP), tika teikts 17.novembra politikas seminārā*, kuru kopīgi rīkoja zaļā nevalstiskā organizācija BirdLife kopā ar citām vides aizsardzības grupām. Seminārā izskatīja piemērus no dažādām ES dalībvalstīm ES, RO, UK, SE un FR, konstatējot, ka pašreizējie KLP noteikumi ir diskriminējoši pret šādām ganībām, kūdot lauksaimniekus izcirst kokus, pārvērst šādas platības mežos vai pamest tās novārtā.

Vairāk informāciju skatīt šajā saitē: http://www.efncp.org/events/seminars-others/wood-pastures-brussels2015/

 

Putnu gripa H5N1 putnu fermā Francijā: 24.novembrī Francijas veterinārās iestādes apstiprināja gadījumu - ļoti lipīgu putnu gripas H5N1 veidu putnu fermā dienvidrietumu Dordoņas reģionā. Iestādes ir īstenojušas ES noteikumus, tostarp mājputnu izkaušanu, tīrīšanu un dezinfekciju, kā arī tirdzniecības ierobežojumus 10 km uzraudzības zonā.

Francijas Lauksaimniecības ministrs Stéphane Le Foll sasauca ārkārtas atbildīgo amatpersonu sanāksmi 26.novembrī, lai nodrošinātu visus drošības pasākumus. H5N1 paveids pēdējos gados ir izraisījis ievērojamus uzliesmojumus mājputniem Āzijā un Tuvajos Austrumos, prasot miljoniem putnu iznīcināšanu. Lai gan cilvēki parasti neinficējas ar H5N1, tomēr ir ziņots par aptuveni 650 cilvēku saslimšanas gadījumiem ar H5N1 15 valstīs. Francijas Lauksaimniecības ministrija uzsvēra, ka vīrusu nevar pārnest ar gaļu, olām vai jebkuru citu pārtikas produktu uz cilvēkiem. Gadījums iezīmē pirmo H5N1 uzliesmojumu Francijā kopš 2007. gada.

 

Piena grupa prasa Hogana demisiju: Eiropas Piena padome, lobija organizācija, kas pārstāv aptuveni 100 000 piena ražošanas saimniecību visā Eiropā, pieprasīja Komisijas priekšsēdētājam Žanam Klodam Junkeram (Jean-Claude Juncker) atcelt no amata Lauksaimniecības un lauku attīstības komisāru Filu Hogqanu, sakot, ka viņš nespēja adekvāti reaģēt uz nesenajiem piena cenas kritumiem. Divu lappušu vēstulē, kura 23.novembrī ir nosūtīta Junkeram, uzsvērts, ka Hogans ir parādījis "profesionālo nekompetenci" un "necieņu pret lauksaimniekiem".

 

 Kopsavilkumu sagatvoja: LOSP vadošā eksperte Ginta Jakobsone