KLP aktualitātes (9/12/2015)

Parīzes samits: emisiju samazināšanas mērķi nedrīkst ietekmēt pārtikas nodrošinājumu

Dokuments, lai ierobežotu globālās temperatūras pieaugumu  nedrīkst apdraudēt pārtikas ražošanu un izplatīšanu, tā ir teikts saskaņā ar jaunāko projekta tekstu, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām, kurš bija apritē ANO augstākā līmeņa sanāksmē Parīzē (9.decembrī).  Pārskatītais dokuments ir samazināts no 43 līdz 29 lappusēm - mērķis ir radīt saikni starp siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu un nepieciešamību ņemt vērā vislabāko pieejamo zinātni, ilgtspējīgu attīstību un nodrošinātību ar pārtiku. Iepriekšējos projektos, jebkura norāde uz pārtikas nodrošinājumu bija iekļauta kvadrātiekavās. Sarunu vedēji no 196 valstīm cīnās par darījumu līdz 11.decembrim, šķiet, ka delegāti varētu kopīgi vienoties par nepieciešamību nodrošināt vairāk resursu, lai stimulētu emisiju samazināšanos, kuru izraisa mežu platību samazināšana un degradācija, lai veicinātu mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un oglekļa absorbciju jaunattīstības valstīs. Pēc 11 dienu sarunām, Francijas ārlietu ministrs un COP21 priekšsēdētājs Laurent Fabius stāstīja delegātiem, ka "ir panākts progress, taču daudz darba vēl ir  jāpaveic". Laurent Fabius 9.decembrī teica, ka "Ne par ko nav vienojušies, līdz nav panākta vienošanās par visu". Valstīm joprojām atšķirīgi viedokļi par vairākiem galvenajiem jautājumiem, piemēram, par mērķi ierobežot temperatūras pieaugumu līdz 1,5 ° C vai 2 °C.

 

ES un ĀKK valstis izdod vienotu prasību par klimatu darījumu

ES un 79 Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu grupa apvienojušas spēkus par "vērienīgu un juridiski saistošu" Parīzes klimata līgumu, ierobežot siltumnīcefekta gāzu emisijas pēc 2020. gada, ar skaidriem ilgtermiņa mērķiem saskaņā ar zinātni un 5 gadu pārskatīšanas mehānismu. Jaunās alianses līderi arī vienojās, ka starptautiskajā klimata paktā - par kuru jāvienojas 11.decembrī - jāiekļauj pārredzamības un atbildības sistēma, lai pārliecinātos, ka puses ievēro savas solījumus par emisiju samazināšanu.

 

Kopsavilkumu sagatvoja: LOSP vadošā eksperte Ginta Jakobsone