KLP aktualitātes (8/1/2016) un (13/1/2016)

Nīderlandes prezidentūras programma

 

Nīderlande, kas šogad 1.janvārī no Luksemburgas pārņēma ES rotējošo prezidentūru, 6 mēnešos cer panākt vienošanos par bioloģisko reformu 27. jūnijā, vienlaikus vienkāršojot saimniecību noteikumus, plāno sarunas par patentiem, pārtikas atkritumiem un antibiotiku rezistenci. 2016.gada pirmajā pusē jāspriež arī par tirgus attīstību un jauniem finanšu instrumentiem.

Tomēr programmā nav pieminētas iespējamajās sarunas par ļoti pretrunīgiem Komisijas plāniem, kas ļautu valstu aizliegumus par ģenētiski modificētas (ĢM) pārtikas un barības importu, kas  liecina par to, ka Nīderlande var izvēlēties atlikt šos dokumentus malā.

 

Pirmā Padome notiks15.februārī, pēc tam, kad viena padome 25.janvārī tika atcelta. 15.februāra sanāksmē plānota Komisijas prezentācija par ilgtermiņa stratēģiju lauksaimniecības pētniecībai un jaunāko informāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību. Padome sekos pēc augsta līmeņa konferences Amsterdamā, kura būs veltīta antibiotiku rezistences jautājumiem (9.un 10.februārī), kuru plāno apmeklēt veselības un lauksaimniecības ministri. ES izpildvaras apspriedīs arī jaunu ES-platformu par dzīvnieku labturību.

 

Vienkāršāki saimniecību noteikumi un finanšu instrumentu izmantošana lauksaimniecības nozarē ir galvenie elementi 14.marta Padomes darba kārtībā, savukārt jautājumi par tirgus attīstību dominēs 11.un12. aprīlī Luksemburgā. "Pašreizējie tirgus apstākļi vairākās nozarēs, ieskaitot piena produktus un cūkkopību, ir pamats bažām, un tam jautājumam būs mūsu pastāvīga uzmanība", informēja holandiešu amatpersona.

 

Prezidentūra arī "mudina Komisiju rīkoties īsākā termiņā un vienkāršot KLP, lai mazinātu nevajadzīgu regulatīvo slogu lauksaimniekiem". 10. maijā provizoriski ir plānota tikšanās, kurā skatītu patentu tiesības un augu selekcionāru tiesības, ar prezidentūras ierosinājumu pašreizējā kārtībā "kavēt brīvu pieeju ģenētiskajiem avotiem". Viņi arī apspriedīs koksnes likumu.

 

Iespējamais darījums par bioloģisko reformu dominēs 27./28. jūnija Padomes sanāksmes darba kārtībā Luksemburgā, kā arī plānotas diskusijas par vienkāršākiem saimniecību noteikumiem un taisnīgumu pārtikas ķēdē.

 

Atbalsts cūkgaļas privātai uzglabāšanai

Saskaņā ar jaunākajiem Komisijas datiem, Spānija un Vācija veido gandrīz 50% (22 656 tonnas) no cūkgaļas, kas saņems atbalstu par privāto uzglabāšanu (PSA), savukārt NL (6 453 t) un DK (5 907 t) attiecīgi veido 13,9% un 12,7% no kopējā apjoma.

 

Tirgus eksperti rīko pirmo darba grupas sapulci: Trešdien 13.janvārī Briselē notika Lauksaimniecības tirgu darba grupas atklāšanas sanāksme. Darba grupas uzdevumi ir izskatīt lauksaimnieku piekļuvi finanšu instrumentiem un nākotnes tirgiem, lai ierobežotu cenu riskus, kā arī izvērtēt lauksaimnieku pozīciju visā pārtikas ķēdē, ieskaitot negodīgu tirdzniecības praksi, tirgus pārskatāmību, līgumiskās attiecības un darījumu spēku. Galvenā prioritāte ir uzlabot lauksaimnieku un primāro ražotāju pozīcijas visā pārtikas piegādes ķēdē.

Nākamā tikšanās plānota 23.februārī, provizoriskie sanāksmju laiki ir arī 29. martā, 3. maijā un 14. jūnijā. 19.jūlijā darba grupa varētu apspriest savu secinājumu projektu un 11.oktobrī tā iesniegtu galīgo ziņojumu ES Lauksaimniecības komisāram Filam Hoganam (iespējams konferencē).

 

Deputāti atkal pārskata skolu pārtikas shēmu: pagājušā gada nogalē Lauksaimniecības EP deputāti atbalstīja neformālu vienošanos pārskatīt skolu pārtikas atbalsta shēmas 11.janvārī, kuru mērķis ir paplašināt attiecināmās produktus, izglītot bērnus par veselīgas ēšanas paradumiem, un efektīvāk novirzīt finansējumu, apvienojot atsevišķas piena un augļu/dārzeņu shēmas. EP deputāti teica, ka shēmas revīzijai, kuras vērtība ir 100 miljoni EUR gadā piena produktiem un 150 miljoni EUR par augļiem un dārzeņiem, būs arī jānodrošina "godīgāks" finansējums starp valstīm.

Atbalsta sadales pamatā būs bērnu īpatsvars vecumā no 6 līdz 10 gadiem, attīstības pakāpe šajā apgabalā, kā arī iepriekšējais finansējuma līmenis. Daži pārstrādes produkti arī būs atbalstīti, bet tikai papildus svaigiem augļiem, dārzeņiem un piena produktiem. Izglītības centieni arī būtu jāpaātrina. Lauksaimniecība deputāti vienojās ar 30 balsīm par, 6 pret, un vienam deputātam atturoties. Pilnais balsojums ir plānots martā vai aprīlī plenārsesijas laikā.

 

 Kopsavilkumu sagatvoja: LOSP vadošā eksperte Ginta Jakobsone