KLP aktualitātes (15/1/2016)

 

Padomes Juridiskajiem ekspertiem ir "nopietnas šaubas" par ĢMO opt-out plāniem

Padomes juridiskais dienests ir paudis "nopietnas šaubas" par Komisijas plāna likumību, kas ļautu valstīm aizliegt, izmantot ģenētiski modificētu (ĢM) pārtikas un barības importu, uzsverot, ka dokuments neizpilda ES iekšējā tirgus un pasaules tirdzniecības noteikumus. Juridiskajā atzinumā, kas izplatīts starp delegācijām tieši pirms Ziemassvētkiem, Padomes juristi konstatēja būtiskus trūkumus priekšlikuma juridiskajā pamatojumā, norādot, ka trūkst konkrētu iemeslu, lai pamatotu aizliegumu valsts līmenī un sacīja, ka visi importa ierobežojumi neievērotu ES starptautiskās tirdzniecības saistības. Atzinumā izteiktas šaubas par priekšlikuma nākotni pēc tam, kad dalībvalstis izteica savus iebildumus pret reformu un Eiropas Parlamenta deputāti balsoja par strīdīgo plānu noraidīšanu.

 

Eiropas ābolu un bumbieru eksports varētu atsākties šogad vēlāk

Svaigu ābolu un bumbieru eksports uz ASV no astoņām galvenajām augļu ražošanas valstīm - BE, DE, FR, IT, PL, PT, ES un NL - šogad varētu atsākties vēlāk, tā izskatās pēc ASV Lauksaimniecības departamenta Dzīvnieku un augu veselības pārbaudes dienesta paziņojuma.

Lauksaimniecības departamenta Dzīvnieku un augu veselības pārbaudes dienesta lūdza sabiedrību izteikt viedokli par jaunajiem noteikumiem*, kas aizstāj pašreizējo Sanitārie un fitosanitārās pirms muitošanas procedūru āboliem un bumbieriem " ar sistēmas pieeju, kas ietver atbilstošu kaitēkļu riska mazināšanu". Saskaņā ar "vecajiem" noteikumiem, ilgstoša un sarežģīta pirms muitošanas procedūra radīja papildu izmaksas ES uzņēmējiem - īpaši MVU, ierobežojot eksporta potenciālu ASV tirgū. Vašingtonas amatpersonas ierosina grozīt pašreizējo regulējumu, lai ļautu svaigiem āboliem un bumbieriem iekļūt ASV "ar noteikumu, ka augļi ir ražoti saskaņā ar sistēmas pieeju, kā alternatīvu importēšanas pašreizējai pirms muitošanas programmai". Ierosinātie noteikumi būs pieejami sabiedrības komentāriem Federālajā reģistrā 20.janvārī un ieinteresētajām pusēm ir 60 dienas, lai iesniegtu savas atbildes.

* skatīt https://www.aphis.usda.gov/newsroom/federal_register/eu_apples_pears.pdf

 

ES plāno gandrīz 161 milj.EUR, lai cīnītos ar dzīvnieku slimībām 2016. gadā: ES ir ieplānojusi gandrīz 161 miljonu EUR, lai palīdzētu cīnīties pret dzīvnieku slimību 2016.gadā, ar lielāko finansējuma apjomu - govju tuberkulozei (62 milj. EUR), trakumsērgai - 26 milj.EUR un salmonelozei (apmēram 17 milj.EUR). Palielināts ES finansējuma apjoms - 7 milj.EUR (5.7 milj.EUR - 2015. gadā), lai cīnītos pret Āfrikas cūku mēra izplatīšanos.

 

Lauksaimniecības ģenerāldirektorāts (DG AGRI) jūnijā plāno otro piena ziņojumu: Komisija nākošo ziņojumu par ES 2012. gada "Piena paketes" ieviešanu publicēs jūnijā. Sākotnējais publicēšanas datums bija paredzēts 2018. gadā, tomēr pagājušā gada rudenī ES izpildvara nolēma to mainīt, lai palīdzētu nozarei, kas cīnās ar krīzes sekām un kurai ieplānoja virkni tirgus pasākumu 500 miljonu EUR krīzes fonda ietvaros. Šajā sakarā arī dalībvalstīm ir jāaizpilda anketa.

Informācijas avoti liecina, ka Komisija virzīsies uz to, lai stimulētu lauksaimniekus izveidot ražotāju organizācijas (RO), lai kopīgi vienotos par svaigpiena cenu un veicinātu kopīgas darbības starp starpnozaru organizācijām (izmantojot lauku attīstības pasākumus).

Iepriekšējais EK ziņojums “Situācijas attīstība piena produktu tirgū un “Piensaimniecības paketesˮ noteikumu darbība” bija publicēts 2014. gada jūnijā. Ziņojumā ir interesanta informācija par ražotāju organizācijām piena nozarē ES dalībvalstīs un ziņojumu latv.valodā var atrast šajā saitē: http://ec.europa.eu/agriculture/milk/milk-package/com-2014-354_lv.pdf .

 

 Kopsavilkumu sagatvoja: LOSP vadošā eksperte Ginta Jakobsone