Ātrās saites

Lauksaimniecības jaunumi

LOSP regulāri seko līdz jaunumiem un aktivitātēm lauksaimniecības un likumdošanas sektorā. Šajā sadaļā varat apskatīt jaunāko aktuālo informāciju, vai arī kreisajā pusē izvēlēties Jums atbilstošo rakstu grupas vai arhīvu.

EK prognozē mazāk laukaugu, vairāk meža platību

Publicēts: 14.01.2021

  ES kopējais lauksaimniecības zemes apjoms līdz 2030. gadam samazināsies par 0,5 miljoniem ha, sasniedzot 161,2 miljonus ha, bet mežu platība turpinās palielināties, sasniedzot 161 miljonu ha, prognozēts decembra vidū EK publiskotajā ziņojumā par lauksaimniecības perspektīvām 2020.–2030. gadam.   Rezultātā 2030. gadā ES būs tikpat daudz mežu kā lauksaimniecības platību.

Samazinās ES darbaspēka produktivitāte

Publicēts: 14.01.2021

Saskaņā ar jaunākajiem ES lauksaimniecības ekonomikas datiem tiek lēsts, ka lauksaimniecības darbaspēka produktivitātes indekss 27 ES dalībvalstīs 2020. gadā ir samazinājies par 4%.

LLU izstrādātais skolēnu pārtikas paku modelis veicinās veselīgu vietējo produktu patēriņu

Publicēts: 08.01.2021

Lauksaimniecības un pārtikas produktu ražošana ir Latvijas tautsaimniecības pamats. Tā veido 20% no kopējā valsts eksporta un nodrošina darba vietas, it īpaši reģionos. Šīs nozares attīstība ir izšķiroša valsts ekonomikai, ko ikviens iedzīvotājs var ietekmēt, uzturā patērējot vietējos produktus. Turklāt krīzes situācijās tā spēj nodrošināt ar pārtiku visu Latvijas sabiedrību. 

Līdz 15. janvārim var atteikties vai reģistrēties mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusam

Publicēts: 08.01.2021

Ir stājušies spēkā vairāki būtiski grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā. Lai uzņēmējiem dotu iespēju iepazīties ar izmaiņām un pieņemt izsvērtu lēmumu par tālāko darbību, par mēnesi – līdz šī gada 15. janvārim - ir pagarināts termiņš, līdz kuram mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs var paziņot VID par savu lēmumu neturpināt darbību šajā režīmā 2021.gadā. To var izdarīt, iesniedzot iesniegumu Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.  

Lauku atbalsta dienests aicina izteikt viedokli

Publicēts: 08.01.2021

Lauku atbalsta dienests veic aptauju, kurā aicina ikvienu klientu līdz 4. februārim izteikt savu viedokli par dienesta darbu un sniegtajiem pakalpojumiem.   Aptauja ir anonīma, tās aizpildīšana aizņems 5-10 minūtes. Dienestam ir svarīgs klientu viedoklis, iepriekšējos gados saņemtos ieteikumus esam ņēmuši vērā, lai turpmāk uzlabotu savu darbu.   Aptauja pieejama www.visidati.lv/aptauja/1671963466/.

Precizēta kārtība veterinārmedicīniskās prakses darbībai, sertifikāta izsniegšanai, apturēšanai, atjaunošanai un anulēšanai

Publicēts: 08.01.2021

Valdība ceturtdien, 7. janvārī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos noteikumus par prasībām veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta izsniegšanai.

Izmaiņas svarīgākajos normatīvajos dokumentos lauksaimniecībā un zivsaimniecībā, kas stājas spēkā 2021. gada sākumā

Publicēts: 05.01.2021

Būs jauna kārtība veterinārmedicīniskās prakses sertifikātu izsniegšanai, apturēšanai, atjaunošanai, anulēšanai un derīguma termiņa pagarināšanai    Veterinārmedicīnas likumā ir precizēts Ministru kabinetam dotais uzdevums noteikumu par veterinārmedicīniskās prakses sertifikātu izstrādei, dots pilnvarojums Latvijas Veterinārārstu biedrībai izveidot komisiju, kura lemj par veterinārmedicīniskās prakses sertifikātu izsniegšanu, apturēšanu, atjaunošanu, anulēšanu un derīguma termiņa pagarināšanu, kā arī dots pilnvarojums Ministru kabinetam noteikt sertifikācijas

Pandēmijas sākums aizvadītajā gadā apliecināja kooperācijas nozīmi lauksaimniecībā un mežsaimniecībā

Publicēts: 05.01.2021

Aizvadītais 2020.gads ar COVID-19 izraisīto pandēmijas uzliesmojumu visā pasaulē radīja negaidītu pagriezienu arī Latvijas lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīvu darbībā, liekot straujāk pielāgoties jaunajiem apstākļiem, ikdienas procesos ieviešot digitalizāciju, kā arī mobilizēties savu biedru – lauksaimnieku un meža īpašnieku – saražotās produkcijas veiksmīgai realizācijai dažādu ierobežojumu apstākļos.

Zirņi un lucerna dējējvistu barības sastāvā

Publicēts: 30.12.2020

Sojas milti, sojas spraukumi ir galvenais proteīna jeb olbaltumvielu avots, ko izmato mājputnu barības sastāvā lielākā daļā Eiropas valstu. Tā kā Latvijas klimatiskajos apstākļos sojas pupu audzēšana vēl nenotiek lielos apjomos vai arī to ražošana nav ekonomiski izdevīga, iespējams izmantot vietējos olbaltumvielu avotus: zirņus, lopbarības pupas, lucernu. Latvijā tiek pievērsta lielāka vērība proteīnaugu jeb tauriņziežu audzēšanai, pēdējo gadu laikā strauji palielinājies ar tauriņziežiem apsēto platību apjoms.

Brexit ietekme uz Latvijas lauksaimniecību, zivsaimniecību, pārtikas ražošanu un meža nozari

Publicēts: 29.12.2020

Pēc ES un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes (AK) vienošanās panākšanas par nākotnes attiecībām Zemkopības ministrija informē par Brexit ietekmi uz Latvijas lauksaimniecības, zivsaimniecības, pārtikas ražošanas un meža nozari.