Ātrās saites

Lauksaimniecības jaunumi

LOSP regulāri seko līdz jaunumiem un aktivitātēm lauksaimniecības un likumdošanas sektorā. Šajā sadaļā varat apskatīt jaunāko aktuālo informāciju, vai arī kreisajā pusē izvēlēties Jums atbilstošo rakstu grupas vai arhīvu.

Aktīvo iedzīvotāju fondā projektu finansējums nesasniedz izvirzītos mērķus

Publicēts: 23.03.2021

Aktīvo iedzīvotāju fondā projektu finansējums nesasniedz izvirzītos mērķusLatvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) un Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP) uzskata, ka, izslēdzot nevalstiskās organizācijas no projektu konkursiem, netiek sasniegts viens no Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) mērķiem - pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšana, kā arī tiek diskriminētas nevalstiskās organizācijas, kuru biedri ir juridiskās personas.

Latvijas pārtikas ražotāji tiešsaistes diskusijā dalās pieredzē par produkcijas realizāciju

Publicēts: 19.03.2021

Šī gada 11. martā „Lauku ceļotāja” un Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP) rīkotā tiešsaistes diskusijā https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1110 tikās 44 Latvijas uzņēmēji, lai dalītos pieredzē par to, kā veicas ar savas produkcijas realizāciju tiešajiem apmeklētājiem, citiem uzņēmumiem – veikaliem, ēdinātājiem, cik nozīmīgs ir interneta veikals un sociālie tīkli, kā produkcijas izplatībā palīdz kooperatīvi.

LOSP apzina darbiniekus, lai nodrošinātu ražošanas nepārtrauktību

Publicēts: 19.03.2021

LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs piedalījās Zemkopības ministrijas Krīzes vadības grupas sanāksmē, kurā notika tikšanās ar Vakcinācijas projekta biroja vadītāja Evu Juhneviču par Covid-19 vakcinācijas procesa gaidu un darbinieku vakcināciju lauksaimniecības un pārtikas ražošanas uzņēmumos.   

ES plānošanas periodu pārejas laikā varēs uzņemties jaunas saistības lauku attīstības platībatkarīgajiem pasākumiem

Publicēts: 19.03.2021

Valdība ceturtdien, 18. martā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos par valsts un ES atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā, kā arī pārejas laikā 2021. un 2022. gadā, nosakot, ka pārejas laikā uzņemtās saistības var pagarināt katru gadu, nepārsniedzot viena gada termiņu. Tādējādi varēs izvairīties no situācijas, kad pēc 2022. gada Latvijai vienlaikus būtu uzturamas divas paralēlas atbalsta administrēšana sistēmas.

ES dalībvalstīs pagarināts aizlieguma termiņš briežu dzimtas dzīvnieku pārvietošanai un urīna izmantošanai

Publicēts: 19.03.2021

Valdība ceturtdien, 18. martā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto grozījumu noteikumos par hroniskās novājēšanas slimības (HNS) uzraudzības un kontroles kārtību, lai pagarinātu aizliegumu ievest dzīvnieku pievilināšanai paredzētu briežu dzimtas dzīvnieku urīnu no trešajām valstīm, kā arī aizliegumu ievest urīnu, kas iegūts no Norvēģijā dzimušajiem briežu dzimtas dzīvniekiem. 

Latvijas lauksaimniecības dzīvnieku gēnu banka no šā gada ir iekļauta Eiropas gēnu banku tīklā

Publicēts: 16.03.2021

Šāgada sākumā ir parakstīts un stājies spēkā saprašanās memorands starp Zemkopības ministriju un Eiropas Reģionālo dzīvnieku ģenētisko resursu koordinācijas centru par Eiropas Dzīvnieku ģenētisko resursu gēnu banku tīkla (EUGENA) izveidošanu, ar kuru Latvijas lauksaimniecības dzīvnieku gēnu banka tiek iekļauta Eiropas gēnu banku tīklā. Memorandā ietverta Latvijas un ERFP dalībvalstu politiskā apņemšanās izveidot koordinētu pieeju informācijas apmaiņai.

Slimību un kaitēkļu attīstības prognoze augļaugu stādījumos 2021. gadā

Publicēts: 16.03.2021

VAAD reģionālo nodaļu prognožu jomas speciālisti izvērtējuši iepriekšējā gada sezonas augļu koku un ogulāju  slimību un kaitēkļu novērojumu rezultātus un, ņemot vērā tos un iespējamos laika apstākļus šī gada veģetācijas periodā, prognozējuši būtiskāko slimību un kaitēkļu attīstību 2021. gada sezonai.

Lielbritānijas valdība nosaka jaunus piemērošanas termiņus atsevišķu ES kravu kontroles pasākumiem

Publicēts: 16.03.2021

Lielbritānijas valdība ir pārskatījusi iepriekšējā gadā noteiktos termiņus, kādos tika plānots piemērot prasības noteiktu ES preču kravu kontrolēm. Izmaiņas Lielbritānijas valdība pamato ar situāciju, uzņēmumiem pielāgojoties jaunajām prasībām saistībā ar Lielbritānijas izstāšanos no ES, ko ietekmē arī Covid-19 infekcijas izplatība.

Semināru cikla “Gudrā zeme” sezona ir klāt!

Publicēts: 15.03.2021

Jau 14. gadu “Amazone grupa lv” kopā ar nozares līderiem un ekspertiem rīko semināru ciklu “Gudrā zeme”, kuru mērķis ir sniegt aktuālo informāciju lauksaimniecības nozarē. 

Kopsavilkums 11. marta semināram-diskusijai „Vietējās pārtikas izplatīšanas kanāli”

Publicēts: 12.03.2021

„Lauku ceļotājs” un Lauksaimnieku Organizāciju Sadarbības Padome 11. martā rīkoja on-line semināru-diskusiju par Latvijas uzņēmēju pieredzi – kā veicies ar savas saražotās produkcijas realizāciju: tiešajiem apmeklētājiem, B2B, cik nozīmīgs ir interneta veikals un sociālie tīkli, kā produkcijas izplatībā palīdz kooperatīvi. Iepazīstinājām arī ar projektā "B2B izplatīšanas modelis, lai atbalstītu vietējos pārtikas ražotājus Baltijas jūras reģiona lauku teritorijās" paveikto. Līdz ar šo semināru Latvijā šis projekts ir noslēdzies.