Ātrās saites

Lauksaimniecības jaunumi

LOSP regulāri seko līdz jaunumiem un aktivitātēm lauksaimniecības un likumdošanas sektorā. Šajā sadaļā varat apskatīt jaunāko aktuālo informāciju, vai arī kreisajā pusē izvēlēties Jums atbilstošo rakstu grupas vai arhīvu.

Pārskats par 2020. gada lauksaimniecības sezonas laikā veiktajām augu aizsardzības līdzekļu lietošanas pārbaudēm

Publicēts: 13.11.2020

Noslēdzoties 2020. gada aktīvajam kultūraugu audzēšanas periodam, Valsts augu aizsardzības dienestā (VAAD) apkopota informācija par šosezon veiktajām augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas uzraudzības pārbaudēm.

Brīvzemnieku, Alojas un Staiceles pagasta iedzīvotāju un uzņēmēju aizsardzībai no plūdu draudiem atjaunota ūdensnoteka Jogla

Publicēts: 12.11.2020

Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (ZMNĪ), ieguldot Eiropas Reģionālā un attīstība fonda (ERAF) līdzekļus, ir pabeigusi valsts nozīmes ūdensnotekas Jogla atjaunošanu.

Lauku attīstības programmas finansējums lauku izaugsmei – interaktīvajās kartēs

Publicēts: 12.11.2020

Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gada plānošanas periodā Latvija ir ieviesusi 16 atbalsta pasākumus. Kopumā no LAP īstenošanas sākuma līdz 2019. gada beigām izsludinātas 82 projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas, kā arī katru gadu tiek izmaksāti platībmaksājumi. Atbalsta pretendentu aktivitāte ir bijusi augsta. No kopumā izsludinātajās projektu iesniegumu pieņemšanas kārtās kopš plānošanas perioda sākuma iesniegti 48 485 projektu iesniegumi ar kopējo publisko finansējumu 1423,4 milj. EUR, no tiem līdz 2019.

Kadastrālo vērtību sprādziens var mainīt ainavu

Publicēts: 10.11.2020

Nesen publiskotās jaunās kadastrālās vērtības rāda gan būtisku īpašumu vērtības, gan vairākkārtīgu nekustamā īpašuma nodokļa pieaugumu visiem tā maksātājiem. Šāda situācija spiedīs zemes apsaimniekotājus un ražotājus meklēt efektīvus risinājumus, savukārt, daļa nelielo zemes īpašnieku var izvēlēties savu īpašumu pārdot.

Lauku tūrisma mītnes pašizolācijai un karantīnai

Publicēts: 05.11.2020

Latvijas lauku tūrisma asociācija „Lauku ceļotājs” apkopojusi  aktuālu informāciju par lauku tūrisma mītnēm , kuru saimnieki ir gatavi uzņemt viesus, kam nepieciešama pašizolācija vai karantīna. Šādas mītnes atrodas visā Latvijā, lielākā daļa – Vidzemē. 

Deputāti uzķeras uz populistisku iniciatīvu

Publicēts: 05.11.2020

Lauksaimnieki sašutuši par populistiskās iniciatīvas virzīšanu izskatīšanai tālākā saeimas darbā, uzskatot, ka tiks nelietderīgi šķiesti līdzekļi apspriežot ideju, kas sagrautu Latvijas lauksaimniecību. Viena kilometra rādiuss ap māju nozīmē 314 ha! Pie vidējās Latvijas saimniecības lieluma tās ir 10 zemnieku saimniecības. Nav skaidra iniciatīvas parakstītāju motivācija – apzināti sagraut lauku vidi, atstājot mazos un vidējos lauksaimniekus bez ienākumiem, bet ļaujot saimniekot ārvalstu kompānijām, kuras galvenokārt apsaimnieko mazapdzīvotas teritorijas. 

Tiesiskās aizsardzības plāns iedzen saimniecības vēl lielākās finansiālajās grūtībās

Publicēts: 05.11.2020

LOSP rīcībā ir nonākusi informācija par vairākām saimniecībām, kurām ir apstiprināts tiesiskās aizsardzības plāns (TAP) un kuras apsver šāda plāna izstrādāšanu un apstiprināšanu. Latvijas normatīvie akti ir izstrādāti tā, ka TAP tiek pielīdzināts maksātnespējas institūtam, bankrotam, nevis izejai no maksātnespējas. 

Mainīts apaļo kokmateriālu uzmērīšanas standarts

Publicēts: 03.11.2020

Valdība otrdien, 3. novembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus koku un apaļo kokmateriālu uzskaites noteikumos.

Lauksaimnieki aicina Valdību nevilcināties ar Atveseļošanās plāna pieņemšanu un līdzekļus tērēt ekonomikas ilgtspējai

Publicēts: 30.10.2020

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) aicina valdību nevilcināties ar  Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna pieņemšanu un izvērtējot iespējamos risinājumus, pieturēties pie šī mehānisma pamatidejas – radīt nosacījumus valsts veiksmīgai izejai no COVID -19 radītās ekonomiskās krīzes.

Paplašina valsts atbalsta saņēmēju loku lauksaimniecības un pārtikas nozarēs Covid-19 negatīvo seku mazināšanai

Publicēts: 28.10.2020

Valdība otrdien, 27. oktobrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu lauksaimniecībai, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi.