Ātrās saites

Lauksaimniecības jaunumi

LOSP regulāri seko līdz jaunumiem un aktivitātēm lauksaimniecības un likumdošanas sektorā. Šajā sadaļā varat apskatīt jaunāko aktuālo informāciju, vai arī kreisajā pusē izvēlēties Jums atbilstošo rakstu grupas vai arhīvu.

Latvija kā Eiropas Savienības dabas rezervāts

Publicēts: 26.01.2021

Vērtējot Eiropas Komisijas paziņojumu par ieteikumiem dalībvalstīm attiecībā uz to kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) stratēģiskajiem plāniem, LOSP uzskata, ka ieteikumi virza Latviju uz Eiropas Savienības (ES) dalībvalsti, kura pārtaps par dabas rezervātu, kur lauksaimniecība būs neizdevīga un konkurētnespējīga. 

Latvija kā Eiropas Savienības dabas rezervāts

Publicēts: 26.01.2021

Vērtējot Eiropas Komisijas paziņojumu par ieteikumiem dalībvalstīm attiecībā uz to kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) stratēģiskajiem plāniem, LOSP uzskata, ka ieteikumi virza Latviju uz Eiropas Savienības (ES) dalībvalsti, kura pārtaps par dabas rezervātu, kur lauksaimniecība būs neizdevīga un konkurētnespējīga. 

Ministrs Kaspars Gerhards: vides un klimata prasības nedrīkst kavēt lauksaimnieku un lauku apvidu attīstību

Publicēts: 26.01.2021

Pirmdien, 25. janvārī, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards piedalījās Portugāles prezidentūras rīkotajā ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes neformālajā konferencē, kurā ES dalībvalstu ministri apsprieda aktuālos jautājumus par lauksaimniecības, pārtikas un zivsaimniecības produktu tirdzniecību, tostarp arī nepieciešamību panākt vienošanos ar Eiropas Parlamentu (EP) par ES Kopējo lauksaimniecības politiku (KLP), kā arī turpmākajām attiecībām ar Apvienoto Karalisti (AK) pēc Brexit vienošanās panākšanas.

Valdības darba divos gados ievērojams atbalsts lauksaimniecības attīstībai

Publicēts: 25.01.2021

Sestdien, 23. janvārī, Krišjāņa Kariņa vadītajai valdībai apritēja divi darba gadi ar Kasparu Gerhardu zemkopības ministra amatā. Šo divu gadu laikā Latvijas lauksaimniecības, pārtikas ražošanas un zivsaimniecības nozares ir saņēmušas būtisku atbalstu un piedzīvojušas izaugsmi, kas spilgti apliecinājās Covid-19 pandēmijas laikā, kad ne uz brīdi neapstājās pārtikas nodrošinājums iedzīvotājiem.

Agrovides pasākumos, arī bioloģiskajā lauksaimniecībā, varēs uzņemties jaunas saistības

Publicēts: 21.01.2021

Tuvojas jaunā sezona lauksaimniecībā un laiks, kad varēs pieteikties platību maksājumu saņemšanai.

LOSP aicina atbalstīt filmas veidošanu par izcilu personību Jāni Bisenieku

Publicēts: 18.01.2021

Nesavtīgs, pašaizliedzīgs, liels latvietis, izcils komersants, kas cariskās Krievijas spaidu apstākļos tiek cildināts kā tautas spēku apvienotājs radošam darbam, kā cilvēks, kas pratis modināt latviešus uz pašdarbību un kopdarbību, kas dibinājis kooperāciju uz drošiem saimnieciskiem pamatiem, kā personība, kas bijis tīrs un īsts Latvijas patriots.    Laikmeta ziņā viņš no pašiem pirmajiem mūsu saimnieciskajiem varoņiem, bet darbības plašuma un vispusības ziņā šīs mūsu lielais tautsaimnieks ir pagaidām nepārspēts - tā par Jāni Bisenieku rakstīts enciklopēdijā

EK prognozē mazāk laukaugu, vairāk meža platību

Publicēts: 14.01.2021

  ES kopējais lauksaimniecības zemes apjoms līdz 2030. gadam samazināsies par 0,5 miljoniem ha, sasniedzot 161,2 miljonus ha, bet mežu platība turpinās palielināties, sasniedzot 161 miljonu ha, prognozēts decembra vidū EK publiskotajā ziņojumā par lauksaimniecības perspektīvām 2020.–2030. gadam.   Rezultātā 2030. gadā ES būs tikpat daudz mežu kā lauksaimniecības platību.

Samazinās ES darbaspēka produktivitāte

Publicēts: 14.01.2021

Saskaņā ar jaunākajiem ES lauksaimniecības ekonomikas datiem tiek lēsts, ka lauksaimniecības darbaspēka produktivitātes indekss 27 ES dalībvalstīs 2020. gadā ir samazinājies par 4%.

LLU izstrādātais skolēnu pārtikas paku modelis veicinās veselīgu vietējo produktu patēriņu

Publicēts: 08.01.2021

Lauksaimniecības un pārtikas produktu ražošana ir Latvijas tautsaimniecības pamats. Tā veido 20% no kopējā valsts eksporta un nodrošina darba vietas, it īpaši reģionos. Šīs nozares attīstība ir izšķiroša valsts ekonomikai, ko ikviens iedzīvotājs var ietekmēt, uzturā patērējot vietējos produktus. Turklāt krīzes situācijās tā spēj nodrošināt ar pārtiku visu Latvijas sabiedrību. 

Līdz 15. janvārim var atteikties vai reģistrēties mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusam

Publicēts: 08.01.2021

Ir stājušies spēkā vairāki būtiski grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā. Lai uzņēmējiem dotu iespēju iepazīties ar izmaiņām un pieņemt izsvērtu lēmumu par tālāko darbību, par mēnesi – līdz šī gada 15. janvārim - ir pagarināts termiņš, līdz kuram mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs var paziņot VID par savu lēmumu neturpināt darbību šajā režīmā 2021.gadā. To var izdarīt, iesniedzot iesniegumu Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.