Lauksaimniecības jaunumi

LOSP regulāri seko līdz jaunumiem un aktivitātēm lauksaimniecības un likumdošanas sektorā. Šajā sadaļā varat apskatīt jaunāko aktuālo informāciju, vai arī kreisajā pusē izvēlēties Jums atbilstošo rakstu grupas vai arhīvu.

Zemes iegādes programmā lauksaimniekiem piešķirti aizdevumi 18,2 miljonu eiro vērtībā

Publicēts: 02.06.2014

Zemkopības ministrija informē, ka VAS „Lauku attīstības fonds” līdz 2014. gada 31. maijam ir pieņēmis lēmumu par 378 aizdevumu piešķiršanu zemniekiem 18,2 miljonu eiro vērtībā lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai. Par apstiprināto aizdevumu summu plānots iegādāties kopumā 10 003 hektārus lauksaimniecības zemes. Iegādājamās zemes platības vidējā tirgus vērtība ir 1820 eiro par hektāru. Pārsvarā lauksaimnieki vēlas iegādāties savā īpašumā līdz šim nomāto zemi. Programmas līdzekļi lauksaimniekiem būs pieejami līdz 2014.

LOSP: Bulduri jāsaglabā un jāveido par spēcīgu dārzkopja profesijas centru Latvijā

Publicēts: 02.06.2014

Šodien, 2.jūnijā Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) dārzkopības nozares grupas pārstāvji tikās ar Zemkopības ministru Jāni Dūklavu, Bulduru Dārzkopības vidusskolas (BDV) direktoru Aivaru Griķi un Jūrmalas domes priekšsēdētāju Gati Truksni, lai risinātu lauksaimniecības nozarei svarīgo jautājumu par dārzkopja izglītības specializācijas saglabāšanu BDV. Visa ziņa pieejama šeit: http://www.losp.lv/node/2556  

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas kopsapulce - 6.jūnijs

Publicēts: 27.05.2014

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas kopsapulce 2014.gada 6.jūnijā plkst. 13.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes aulā (Lielā ielā 2, Jelgavā)   LLMZA kopsapulces darba kārtība: 13.00 – 13.10 Muzikāls sveiciens 13.10 – 13.20

Pieaug elektroniski iesniegto platību maksājumu iesniegumu skaits

Publicēts: 20.05.2014

Līdz 2014.gada 15.maijam varēja iesniegt Platību maksājumu iesniegumus 2014.gadam bez samazinājumu piemērošanas. Lauku atbalsta dienests (LAD) līdz minētajam datumam saņēma gandrīz 60 000 iesniegumus, no tiem Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) ir iesniegti 13 743. Iesniegumu pieņemšana vēl turpinās līdz 9.jūnijam (ieskaitot), taču piemērojot 1% atbalsta apjoma samazinājumu par katru nokavēto darba dienu pēc 15.maija.

LOSP ikmēneša pārstāvju sapulce - 21.maijs

Publicēts: 20.05.2014

21.maijā plkst. 11:00 "Rakšos", Drabešu pagasta, Amatas novadā notiks ikmēneša Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvju sapulce. Visa ziņa pieejama šeit: http://www.losp.lv/node/2538    

LAD jauns e-pakalpojums "Mēslošanas plānu kopsavilkums"

Publicēts: 16.05.2014

Lai atvieglotu lauksaimniekiem kopsavilkumu iesniegšanu un dotu plašākas izvēles iespējas, sākot ar šo gadu Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (LAD EPS) tiek piedāvāts jauns e-pakalpojums „Mēslošanas plānu kopsavilkums”. 

Lai pretendētu uz platību maksājumiem, platībai jābūt pretendenta īpašumā vai lietošanā

Publicēts: 14.05.2014

Ikviens lauksaimnieks var pretendēt uz platību maksājumiem par lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) platību tikai tad, ja tā ir lauksaimnieka īpašumā vai lietošanā kārtējā gada 15.jūnijā. Ja šī zeme nav lauksaimnieka īpašums, ko apliecina ieraksts Valsts zemes dienesta Kadastra reģistrā, tad saimniecībā ir jāglabā rakstiski apliecinājumi par tiesībām  apsaimniekot atbalstam pieteikto LIZ un tie būs jāuzrāda pēc LAD pieprasījuma.

LOSP: Lauksaimniecības NVO iezīmē nozares aktualitātes

Publicēts: 14.05.2014

Šodien, 14.maijā notika Saeimas Pieprasījumu komisijas sēde, kurā tika pieaicinātas lauksaimniecības nevalstiskās organizācijas, lai izrunātu nozares svarīgākos jautājumus un darbības aktualitātes. Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi (LOSP) sēdē pārstāvēja LOSP dalīborganizācijas Latvijas gaļas aitu audzētāju asociācijas valdes loceklis Guntis Gūtmanis. Visa ziņa pieejama šeit: http://www.losp.lv/node/2526  

Zvēraudzētavā Gauja AB notiks atvērto durvju diena

Publicēts: 13.05.2014

Inčukalna pagastā, zvēraudzētavā Gauja AB, piektdien, 16.maijā no plkst.10 – 14 notiks publiska atvērto durvju diena, kuras organizē biedrība Latvijas Zvēraudzētāju asociācija. Atvērto durvju dienu laikā būs iespēja iepazīties ar zvēraudzētavas ikdienu un uzdot sev interesējošus jautājumus. Atvērto durvju dienā piedalīsies:

Kredītprocentus daļēji dzēsīs plašākam lauksaimniecības tehnikas klāstam

Publicēts: 13.05.2014

13.maijā, valdība apstiprināja jaunu kārtību „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu investīciju veicināšanai lauksaimniecībā”, kas aizstās patlaban spēkā esošos Ministru kabineta 2012.gada 13.novembra noteikumus Nr.775 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu investīciju veicināšanai lauksaimniecībā un investīcijām materiālās bāzes pilnveidošanai”. Salīdzinājumā ar pašlaik spēkā esošajiem noteikumiem, jaunie noteikumi papildināti ar vairākiem nosacījumiem, kas veicinās investīciju ieguldīšanu lauksaimniecībā.