Lauksaimniecības jaunumi

LOSP regulāri seko līdz jaunumiem un aktivitātēm lauksaimniecības un likumdošanas sektorā. Šajā sadaļā varat apskatīt jaunāko aktuālo informāciju, vai arī kreisajā pusē izvēlēties Jums atbilstošo rakstu grupas vai arhīvu.

Pētījums: Latvijas Lauku Telpa - attīstība un tās izaicinājumi

Publicēts: 18.01.2012

Latvijā vērojamas lauku sociālekonomiskās telpas degradācijas pazīmes. Procesu virzību var mainīt pārskatot valsts teritorijas attīstības politikas uzstādījumus un līdztekus citām tās [politikas] īstenošanas darbībām pārdalot arī sabiedrības rīcībā esošo finanšu resursu plūsmas.....

LOSP ikmēneša sapulce: “ģimenes saimniecību atbalstīšana” lauku apdzīvotības garants

Publicēts: 17.01.2012

Rīt, 18.janvārī plkst. 12:00 Republikas laukumā 2, 23.stāva zālē notiks ikmēneša Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvju sapulce.

LOSP: Lauksaimnieki piedalās augsta līmeņa grupā par investīciju piesaisti pārtikas un lauksaimniecības projektiem

Publicēts: 13.01.2012

Šodien, 13.janvārī Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvji piedalījās augsta līmeņa grupā par investīciju piesaisti pārtikas un lauksaimniecības projektiem, lai turpinātu diskusiju par investīciju iespējām Latvijā. Kā informējām, sarunas un darba grupas par “Stratēģiskajām investīcijām jaunu darba vietu radīšanai Latvijā” jau tika rīkotas 2011.gadā, diskusijās piedalījās arī LOSP pārstāvji.vairāk informācijas šeit: http://www.losp.lv/node/951

LOSP ikmēneša sapulcē tiks prezentēts pētījums – Latvijas Lauku telpas attīstība un iespējamie nākotnes scenāriji

Publicēts: 12.01.2012

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) ikmēneša pārstāvju sanāksmē 18. janvārī tiks prezentēts pētījums Latvijas Lauku telpas attīstība un iespējamie nākotnes scenāriji, kas veikts pēc SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) pasūtījuma un finansēts no Valsts Lauku tīkla (VLT) līdzekļiem. Sanāksme notiks trešdien, 18.janvārī plkst. 12:00 Zemkopības ministrijas 23. stāva zālē.   Vairāk informācijas šeit:  http://www.losp.lv/node/947

Baltijas valstu lauksaimnieki paraksta Saprašanās memorandu, lai apvienotos kopīgai cīņai par taisnīgiem tiešmaksājumiem

Publicēts: 11.01.2012

5.janvārī Siguldā notika Baltijas valstu lauksaimnieku NVO tikšanās, kurā tikās visas Latvijas un Igaunijas, kā arī trīs no četrām Lietuvas lauksaimnieku nevalstiskajām organizācijām (NVO), kas ir COPA/COGECA dalīborganizācijas.

LOSP:Baltijas saimniecību fotogrāfiju konkursa izstāde Jelgavas pilī

Publicēts: 11.01.2012

No 2011.gada 1.septembra līdz 3.oktobrim tika izsludināta pieteikšanās konkursam - Baltijas dabas fotogrāfiju festivāls 2011. Fotogrāfijas bija iespējams pieteikt divos konkursos: Baltijas dabas fotogrāfiju konkursam un Baltijas saimniecību fotogrāfiju konkursam.

LOSP: Lauksaimnieku organizācijas diskutē par lauksaimnieku interešu lobēšanu Latvijā un Eiropas Savienībā

Publicēts: 04.01.2012

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) un tās dalīborganizācijas: Lauksaimnieku apvienība, Lauksaimniecības Statūtsabiedrību asociācija, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija, Latvijas Zemnieku federācija, kā  arī Zemnieku saeima (ZSA) un Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) veic savstarpējas pārrunas par Latvijas  lauksaimnieku interešu lobēšanu Latvijā un Eiropas Savienībā. Vairāk informācijas: http://www.losp.lv/node/934

Vienosies par Baltijas valstu lauksaimnieku NVO sadarbības modeli cīņai par taisnīgiem tiešmaksājumiem

Publicēts: 04.01.2012

5.janvārī Siguldā notiks Baltijas valstu lauksaimnieku NVO tikšanās. Uz tikšanos ir aicinātas visas Baltijas valstu lauksaimnieku nevalstiskās organizācijas (NVO), kas ir COPA/COGECA dalīborganizācijas un ir saistītas ar savu interešu aizstāvību Briselē. Tikšanās reizē no Latvijas piedalīsies COPA/COGECA dalīborganizāciju- Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP), Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA), Zemnieku saeima (ZSA), Lauksaimniecības Statūtsabiedrību asociācija (LSA) un Latvijas Zemnieku federācija (LZF)- deleģētie pārstāvji.

Nozaru ekspertu ziņojumi

Publicēts: 22.12.2011

Lauksaimniecības nozaru organizācijas veikušas nozares situācijas analīzi, iesaistot organizācijas biedrus un pārstāvot visas Latvijas teritoriju, izstrādājušas priekšlikumus nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, kas regulē nozares darbību, kā arī ieteikumus darbības pilnveidošanai nozarē strādājošajiem. Ziņojumos iekļauts nozares situācijas atspoguļojums, esošo problēmu definējums un nepieciešamās darbības situācijas uzlabošanai.  

LOSP: lauksaimniekus uztrauc kopējās lauksaimniecības politikas nākotne

Publicēts: 14.12.2011

Trešdien 14.decembrī, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) organizēja darba grupu par kopējo lauksaimniecības politiku (KLP), kuras mērķis bija pārrunāt KLP reformas galvenos jautājumus un sagatavot LOSP viedokli - kādām būt lauku attīstības, meža, lauksaimniecības un zivsaimniecības nozaru prioritātēm un atbalsta pasākumiem 2014. - 2020.gadam. Vairāk informācijas šeit: http://www.losp.lv/node/876