Ātrās saites

Lauksaimniecības jaunumi

LOSP regulāri seko līdz jaunumiem un aktivitātēm lauksaimniecības un likumdošanas sektorā. Šajā sadaļā varat apskatīt jaunāko aktuālo informāciju, vai arī kreisajā pusē izvēlēties Jums atbilstošo rakstu grupas vai arhīvu.

Energosektorā samilzušās šībrīža problēmas nav šībrīža problēmas

Publicēts: 19.08.2011

Energosektorā samilzušās šībrīža problēmas nav šībrīža problēmas: ne tās, kas ir enerģijas lietotāja līmenī, piemēram, tas, ka iedzīvotāji nespēj samaksāt par siltumu, ne arī tās, kuras ir enerģijas ražošanas līmenī, piemēram, tas, ka dārgās jaunās elektrostacijas stāv un tām izrādās nav ekonomiski izdevīgi darboties. Tās ir problēmas, kuras ir krātas pēdējo desmit gadu laikā.

LOSP: Jārod iespējas mazo un vidējo saimniecību attīstībai

Publicēts: 18.08.2011

17.augustā notika ikmēneša Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvju sapulce. Šī gada 1.augustā LOSP pārstāvji piedalījās diskusijā par mazo un vidējo uzņēmumu attīstības nākotni. Šis jautājums jau vairākkārt skatīts LOSP darba grupās un dažādās diskusijās, jo skatoties uz lauku attīstības patreizējām perspektīvām, saprotam, ka laukiem ir nepieciešama šī saimniecību grupa. Kā stimulēt viņu darbību, kādiem atbalsta mehānismiem veicināt saimniecību izaugsmi – šie jautājumi ir LOSP un sadarbības partneru darba kārtībā.

Par Latvijas lauksaimniecības nākotni - KLP reformu

Publicēts: 03.08.2011

Turpmākais gads būs izšķirošais posms Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformā, kas noteiks, vai Latvijas lauksaimnieki no ES saņems vienlīdzīgus maksājumus sev vēlamā apjomā un kā attīstīsies lauksaimniecības nozare Latvijā. Vienotā cīņā par taisnīgu KLP, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) un Zemnieku saeima (ZSA) sadarbībā ar Zemkopības ministriju iesaistīs ne vien lauksaimniekus un augstākās amatpersonas, bet arī Latvijas sabiedrību, ko uzrunās ar kampaņu "KLP - rītdiena sākas šodien".

Lauksaimnieku organizācijas un Zemkopības ministrija: KLP reforma ir būtiska ikvienam iedzīvotājam

Publicēts: 01.08.2011

Latvijas lauksaimnieku biedrības „Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome“ (LOSP) un „Zemnieku saeima“ (ZSA) sadarbībā ar Zemkopības ministriju ir pieteikušas aktīvu cīņu par kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformu pēc 2013. gada, kas Latvijas zemniekiem nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas ar citiem ES lauksaimniekiem.  Uzsākot  informatīvo kampaņu „KLP - rītdiena sākas šodien“, lauksaimnieku organizācijas un Zemkopības ministrija  uzrunās arī sabiedrību, skaidrojot, kāpēc KLP ir būtiska ikvienam Latvijas iedzīvotājam.

Latvijas kazkopības biedrība 17.08 – 20.08.2011 rīko starptautisku kazu vērtēšanas pasākumu „Kazu dienas 2011”

Publicēts: 01.08.2011

17.08.2011 „Piena diena” z/s Līvi, Bērzaunes pagasts, Madonas novads 18.08.2011 „Atvērto durvju diena kazu saimniecībās” 19.08.2011 „Gaļas diena” z/s Kannenieki, Ugāles pagasts, Ventspils novads 20.08.2011 Konkurss „TOP kazas piena siers 2011”, Talsu „Dižmāras gadatirgus 2011” norises laikā

LOSP: Galega proteīna bagāta lopbarība ar nākotni

Publicēts: 29.07.2011

Šonedēļ, LOSP kopā ar Eiropas Parlamenta deputātes Sandras Kalnietes atbalstu rīkoja konferenci ar mērķi popularizēt galegas labās īpašības un bagātīgo proteīna devumu skābbarības veidošanā. Konferencē piedalījās Dr.agr. Valdis Auziņš un Dr. vet. med. Kārlis Ķaune, kuri ar ilggadīgi veikto pētījumu palīdzību paskaidroja austrumu galegas audzēšanas principus un līdzšinējo pieredzi. Savukārt galegas skābbarības izēdināšanas ekonomisko efektivitāti skaidroja zemnieku saimniecības „ZILŪŽI” īpašnieks, LLU maģistrants Jānis Grasbergs.

Konkurss "Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā 2011"

Publicēts: 29.07.2011

Lauksaimnieki tiek aicināti pārstāvēt Latviju, piedaloties starptautiskā konkursā „Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā 2011” un pretendēt uz naudas balvu 10 000 eiro apmērā. Konkursa mērķis ir mudināt reģiona lauksaimniekus aktīvi iesaistīties Baltijas jūras eitrofikācijas problēmas risināšanā. Konkursu Latvijā rīko Pasaules Dabas Fonds kopā ar Swedbank un sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru un izdevniecību Saimnieks.lv.

Izdota grāmata par dabai labvēlīgu lauksaimniecību

Publicēts: 29.07.2011

Latvijas Dabas fonds izdevis grāmatu „Ziemeļvalstu, Baltijas un Baltkrievijas risinājumi bioloģisko daudzveidību veicinošā lauksaimniecībā” (angļu val. „Nordic-Baltic-Belarus solutions in farming for biodiversity”), apkopojot vairāku valstu pieredzi dabai draudzīgā un ekonomiski izdevīgā saimniekošanā.

Aicinām piedalīties sabiedriskā apspriešanā par Zaļo grāmatu līdz š.g. 30.septembrim

Publicēts: 21.07.2011

Informējam, ka Eiropas Komisija 2011.gada 14.jūlijā pieņēma Zaļo grāmatu par informatīvajiem un veicināšanas pasākumiem lauksaimniecības produktiem: stiprāka Eiropas stratēģija ar pievienoto vērtību Eiropas garšu veicināšanai (Green Paper on promotion measures and information provision for agricultural products: a reinforced value-added European strategy for promoting the tastes of Europe) (http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/policy/green-paper/com2011-436...) ar mērķi atvērt un veicināt diskusijas starp visām ieinteresētajām pusēm par pašreizējās politikas attiecībā uz informācij

LOSP jauna mājas lapa

Publicēts: 18.07.2011

Laipni lūgti jaunajā LOSP lauksaimniecības vortālā! Šobrīd esam uzsākuši vortāla pārbaudes pilotprojektu, ar kuru sīkāk lūdzam iepazīties šajā rakstā.