Ātrās saites

Lauksaimniecības jaunumi

LOSP regulāri seko līdz jaunumiem un aktivitātēm lauksaimniecības un likumdošanas sektorā. Šajā sadaļā varat apskatīt jaunāko aktuālo informāciju, vai arī kreisajā pusē izvēlēties Jums atbilstošo rakstu grupas vai arhīvu.

Nozaru ekspertu ziņojumi

Publicēts: 22.12.2011

Lauksaimniecības nozaru organizācijas veikušas nozares situācijas analīzi, iesaistot organizācijas biedrus un pārstāvot visas Latvijas teritoriju, izstrādājušas priekšlikumus nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, kas regulē nozares darbību, kā arī ieteikumus darbības pilnveidošanai nozarē strādājošajiem. Ziņojumos iekļauts nozares situācijas atspoguļojums, esošo problēmu definējums un nepieciešamās darbības situācijas uzlabošanai.  

LOSP: lauksaimniekus uztrauc kopējās lauksaimniecības politikas nākotne

Publicēts: 14.12.2011

Trešdien 14.decembrī, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) organizēja darba grupu par kopējo lauksaimniecības politiku (KLP), kuras mērķis bija pārrunāt KLP reformas galvenos jautājumus un sagatavot LOSP viedokli - kādām būt lauku attīstības, meža, lauksaimniecības un zivsaimniecības nozaru prioritātēm un atbalsta pasākumiem 2014. - 2020.gadam. Vairāk informācijas šeit: http://www.losp.lv/node/876

Baltijas lauksaimnieki bloķē Eiropas lauksaimnieku jumta organizācijas pozīciju KLP reformai

Publicēts: 06.12.2011

Pagājušās nedēļas nogalē Baltijas valstu lauksaimnieku organizāciju vadītāji Briselē piedalījās Eiropas lauksaimnieku jumta organizācijas COPA/COGECA prezidija sēdē , kuras darba kārtības galvenais jautājums bija – kopējās pozīcijas saskaņošana par KLP 2014 -2020.

ABC Projekts prezentēs buļļu kontrolizaudzēšanas rezultātus

Publicēts: 06.12.2011

15.decembrī  plkst. 14:15 , ZM 23.stāva zālē ABC Projekts prezentēs buļļu kontrolizaudzēšanas rezultātus.  

LAAA prezentēs aitu šķirņu vīriešu kārtas jaundzīvnieku produktivitātes rādītāju novērtēšanas rezultātus

Publicēts: 05.12.2011

15.decembrī ZM 23.stāva zālē , plkst 14.00 biedrība '' Latvijas Aitu audzētāju asociācija'' prezentēs aitu šķirņu vīriešu kārtas jaundzīvnieku produktivitātes rādītāju novērtēšanas rezultātus kontrolizaudzēšanas stacijā '' Klimpas'' .Vairāk informācijas pie LAAA izpilddirektores Haritas Eglītes tel. 29177309

Budapeštā 9 valstu lauksaimnieku organizācijas paraksta deklarāciju un prasa vienādus nosacījumus visiem ES lauksaimniekiem

Publicēts: 30.11.2011

28. un 29. novembrī, Budapeštā, Ungārijā notika Visegradas – 4 (Centrāleiropas – Čehijas republikas, Ungārijas, Polijas un Slovākijas) valstu lauksaimniecības kameru tikšanās, kurā  tika uzaicināti arī lauksaimniecības organizāciju pārstāvji no Igaunijas, Lietuvas, Rumānijas, Horvātijas un arī Latvijas. Latvijas lauksaimnieku organizācijas šajā tikšanās reizē pārstāvēja Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes loceklis Armands Krauze.Vairāk informācijas: http://www.losp.lv/node/846

LAD informē par samazinājuma koeficientu Agrovides apakšpasākumā „Rugāju lauks ziemas periodā”

Publicēts: 30.11.2011

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka 2011.gada 25.novembrī saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumu Nr.295 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai” 17.5.2.apakšpunktu pasākuma „Agrovides maksājumi” apakšpasākuma „Rugāju lauks ziemas periodā” (RLZP) atbalstam valsts līmenī noteikts samazinājuma koeficients – 0,664487.

LOSP:Konference EP par KLP nākotni pēc 2013.gada

Publicēts: 24.11.2011

Vakar 23. novembra vakarā noslēdzās Eiropas Savienības prezidējošās valsts Polijas Eiropas Parlamentā (EP) organizētā konference par likumdošanas priekšlikumiem attiecībā uz kopējas lauksaimniecības politikas nākotni pēc 2013. gada. Vairāk informācijas: http://www.losp.lv/node/835    

LAD informē klientus par nepieciešamību mainīt AS „Latvijas Krājbanka” kontus

Publicēts: 23.11.2011

Pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes lēmumu apturēt AS "Latvijas Krājbanka" finanšu pakalpojumu sniegšanu, Valsts kase līdz turpmākam paziņojumam nepieņems un neizpildīs maksājumu rīkojumus, kuros kā maksājuma saņēmēja konts būs norādīts AS "Latvijas Krājbanka" konta numurs.Tādejādi no 22.novembra Lauku atbalsta dienests (LAD) neveic atbalsta maksājumus uz to klientu kontiem, kuri atvēri AS „Latvijas krājbanka”.

Diskusiju cikls „Pārtikas drošība un Kopējās Lauksaimniecības politikas nākotne: Eiropas Parlamenta skatījums”

Publicēts: 17.11.2011

24. novembrī Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Jelgavā, norisināsies diskusiju cikls „Pārtikas drošība un Kopējās Lauksaimniecības politikas nākotne: Eiropas Parlamenta skatījums”.