Ātrās saites

Lauksaimniecības jaunumi

LOSP regulāri seko līdz jaunumiem un aktivitātēm lauksaimniecības un likumdošanas sektorā. Šajā sadaļā varat apskatīt jaunāko aktuālo informāciju, vai arī kreisajā pusē izvēlēties Jums atbilstošo rakstu grupas vai arhīvu.

Projekta ATLAS aptauja Latvijas lauksaimniekiem

Publicēts: 29.07.2020

Biedrība “Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija”, Dārzkopības institūts un Latvijas Augļkopju asociācija aicina Latvijas lauksaimniekus piedalīties elektroniskajā aptaujā par lauksaimnieku vēlmēm informācijas tehnoloģiju (IT) un robotikas jomās.Aptauja tapusi projekta ATLAS “Sadarbspējas un analīzes sistēma inovatīvai, datu vadītai lauksaimniecībai” ietvaros, kas piedāvās inovatīvus, uz datiem balstītus pakalpojumus lauksaimniecībā, lai ilgtspējīgā veidā palīdzētu uzlabot lauksaimnieku efektivitāti.

Zemes iegādes kreditēšanas programmā 8 gadu laikā lauksaimnieki iegādājušies 42 tūkstošus ha lauksaimniecības zemes 94 miljonu eiro vērtībā

Publicēts: 29.07.2020

Lauksaimnieki jau astoņus gadus aktīvi izmanto zemes iegādes kreditēšanas programmas piedāvāto iespēju ar pazeminātiem aizdevuma procentiem iegādāties ražošanai lauksaimniecībā izmantojamo zemi. INFOGRAFIKA Lauksaimnieki jau astoņus gadus aktīvi izmanto zemes iegādes kreditēšanas programmas piedāvāto iespēju ar pazeminātiem aizdevuma procentiem iegādāties ražošanai lauksaimniecībā izmantojamo zemi.

“Maxima”, ZSA un LOSP sāk parakstu vākšanu par PVN samazināšanu pārtikai

Publicēts: 20.07.2020

Lai nodrošinātu zemas cenas klientiem un izaugsmi vietējiem ražotājiem, “Maxima”, biedrība “Zemnieku saeima” un biedrība “Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome” uzsākusi parakstu vākšanu portālā "Mana balss" iniciatīvai “Samazinām PVN pārtikas produktiem”. Tās mērķis ir rosināt izmaiņas likumdošanā, nosakot samazināto PVN likmi 5% apmērā pārtikas produktiem - svaigai gaļai, svaigām zivīm, olām, piena produktiem, un saglabājot to arī Latvijai raksturīgiem augļiem un dārzeņiem.

Lauku dzīvesveids – jaunā tūrisma tendence?

Publicēts: 17.07.2020

Laikā, kad masu tūrisms, visticamāk, būs atstāts pagātnē vismaz uz laiku, arī Ziemeļeiropā mazi, privāti tūrisma produkti un galamērķi ir raisījuši interesi jaunām klientu grupām. Šobrīd vairāk kā jebkad ir pieprasījums pēc tūrisma produktiem, kas balstīti uz dabu, maza apjoma ražošanu, autentisku dzīves stilu un ilgtspēju, un tas viss ir viegli saistāms ar lauku tūrismu.

Izdota rokasgrāmata par labu lauksaimniecības praksi amonjaka emisijas samazināšanai Latvijā

Publicēts: 30.06.2020

Zemkopības ministrija, vadoties pēc ieteikumiem, kas sniegti ANO EEK 2014.gada Pamatkodeksā par labu lauksaimniecības praksi amonjaka emisiju ierobežošanai un sadarbībā ar lauksaimniecības nozares ekspertiem no Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra un lauksaimnieku nevalstiskajām organizācijām, ir sagatavojusi rokasgrāmatu par labu lauksaimniecības praksi amonjaka emisijas samazināšanai.

KONFERENCE "Latvijas zeme - ilgtermiņa attīstības perspektīvas"

Publicēts: 19.06.2020

4.jūnijā aizvadīta LOSP un laikraksta“Dienas Bizness” rīkotā tiešsaistes konference, kurā lauksaimniecības un mežsaimniecības nozaru pārstāvji diskutēja par klimata pārmaiņām,SEG emisiju pieaugumu, pieprasījumu pēc vidi saudzējošas ražošanas un arvien jauniem izaicinājumiem mūsu nozarēs. Dalībniekus uzrunāja Eiropas Lauksaimniecības komisārs J.Vojcehovskis, Latvijas zemkopības ministrs K.Gerhards. Diskusijās dalībnieku vidū bija LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs, LOSP ģenerāldirektors Guntis Vilnītis, LOSP valdes loceklis un direktors Jānis Irbe. Konferences laikā tika izstrādāta “Lauksaimnieku un mežsaimnieku deklarācija par KLP 2021-2027 finansējumu un nosacījumiem”. Tajā pausto nostāju darīs zināmu Eiropas Komisijai, Eiropas Parlamentam un dalībvalstīm.

Zemkopības ministrija aicina piedalīties tiešsaistes seminārā par klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumiem auglīgās organiskajās augsnēs 1. jūlijā

Publicēts: 19.06.2020

Tiešsaistes semināra mērķis ir iesaistīt ieinteresētās mērķa grupas un veicināt diskusiju par klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumu potenciālu Latvijā. Tāpēc aicinām seminārā piedalīties pārstāvjus no valsts pārvaldes iestādēm, pašvaldībām, reģioniem, lauksaimniekus un mežsaimniekus pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām, dabas aizsardzības un zinātniskajām organizācijām u.c.

KLP stratēģiskā plāna izstrāde

Publicēts: 19.06.2020

Zemkopības ministrijas KLP stratēģiskā plāna izstrādes komanda pateicas par aktīvu līdzdalību 19.maija KLP tematiskajā darba grupā “Saistītais ienākumu atbalsts”, un ir sagatavojušiinformācijai izziņu par minētās darba grupas rezultātā saņemtajiem komentāriem. Izziņā ir:  

Pārstāvju sapulce par KLP budžeta projektu

Publicēts: 17.06.2020

Šodien notika Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) organizēta  Pārstāvju sapulce. Sanāksmes mērķis saskaņot dalīborganizāciju viedokli un pieņemt lēmumus par Eiropas Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) budžeta projekta 2021.-2027. plānošanas periodam  jautājumiem.

Lauksaimnieki tiekas ar Valsts prezidentu

Publicēts: 12.06.2020

  10. jūnijā Latvijas lauksaimnieku organizāciju pārstāvji tikās ar Valsts prezidentu Egilu Levitu, lai sniegtu ieskatu lauksaimniecības nozarē Latvijā, kā arī diskutētu par Eiropas Savienības (ES) daudzgadu budžetu 2021-2027 un Kopējo lauksaimniecības politiku (KLP).