Ātrās saites

Lauksaimniecības jaunumi

LOSP regulāri seko līdz jaunumiem un aktivitātēm lauksaimniecības un likumdošanas sektorā. Šajā sadaļā varat apskatīt jaunāko aktuālo informāciju, vai arī kreisajā pusē izvēlēties Jums atbilstošo rakstu grupas vai arhīvu.

Semināru cikla “Gudrā zeme” sezona ir klāt!

Publicēts: 15.03.2021

Jau 14. gadu “Amazone grupa lv” kopā ar nozares līderiem un ekspertiem rīko semināru ciklu “Gudrā zeme”, kuru mērķis ir sniegt aktuālo informāciju lauksaimniecības nozarē. 

Kopsavilkums 11. marta semināram-diskusijai „Vietējās pārtikas izplatīšanas kanāli”

Publicēts: 12.03.2021

„Lauku ceļotājs” un Lauksaimnieku Organizāciju Sadarbības Padome 11. martā rīkoja on-line semināru-diskusiju par Latvijas uzņēmēju pieredzi – kā veicies ar savas saražotās produkcijas realizāciju: tiešajiem apmeklētājiem, B2B, cik nozīmīgs ir interneta veikals un sociālie tīkli, kā produkcijas izplatībā palīdz kooperatīvi. Iepazīstinājām arī ar projektā "B2B izplatīšanas modelis, lai atbalstītu vietējos pārtikas ražotājus Baltijas jūras reģiona lauku teritorijās" paveikto. Līdz ar šo semināru Latvijā šis projekts ir noslēdzies.

Atjaunojamās enerģijas ražošana un izmantošana Latvijas lauksaimniecības attīstībai un Eiropas vides mērķu sasniegšanai

Publicēts: 11.03.2021

Jānis Eglīts, zemkopības ministra Kaspara Gerharda biroja vadītājs

Lauksaimnieku mērs ir pilns - jāveic izmaiņas darbnespējas lapu izsniegšanā

Publicēts: 10.03.2021

Trīs lielākās lauksaimnieku organizācijas – Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome un Zemnieku saeima aicina atbildīgās ministrijas, Saeimas deputātus un nevalstiskās organizācijas, atjaunot diskusiju par darbnespējas lapu termiņa samazināšanu un veikt grozījumus likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”.

Latvijā konstatēta priežu koksnes nematode

Publicēts: 09.03.2021

Šā gada februārī ar Ķīnas izcelsmes marķētu koksnes iepakojamo materiālu Latvijā ievests bīstams augu karantīnas organisms – priežu koksnes nematode (Bursaphelenchus xylophilus), kas izraisa skujkoku, galvenokārt priežu, masveida kalšanu un bojāeju.

Konference: Lauksaimniekiem būs daudz jāmācās

Publicēts: 05.03.2021

Lai diskutētu par izaicinājumiem lauksaimniecībā un ziņotu par jaunāko pētījumu rezultātiem, februāra izskaņā aizvadīta ikgadējā LLU Lauksaimniecības fakultātes konference “Līdzsvarota lauksaimniecība”, kas šoreiz tiešsaistē pulcēja vairāk kā 400 dalībniekus – zinātniekus, studentus, valsts pārvaldes iestāžu un uzņēmumu pārstāvjus. Visus vienoja viens jautājums – kā saimniekot tālāk, lai attīstītu ilgtspējīgas pārtikas sistēmas un iekļautos Eiropas Savienības Zaļajā kursā?

Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem putnkopības nozarē

Publicēts: 03.03.2021

No 2021.gada 1.aprīļa līdz 30.aprīlim Lauku atbalsta dienests aicina pieteikties apakšpasākumā "Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai mazinātu epizootiju un epifitotiju iespējamās sekas" putnkopības nozarei. Šī ir desmitā projektu pieņemšanas kārta, kopējais publiskais finansējums ir 369 tūkstoši eiro.

Augu aizsardzības līdzekļu lietošana nav par pamatu Latvijas medusbišu bojāejai

Publicēts: 01.03.2021

Pagājušā gada nogalē Latvijas Lauksaimniecības universitāte Augu aizsardzības zinātniskais institūts “Agrihorts” nāca klajā ar pētījumu - “Pākšaugu aktuālo kaitēkļu efektīvāko ierobežošanas paņēmienu izvērtēšana un noteikšana un lauksaimniecībai nozīmīgāko apputeksnētāju dzīvotspēju ietekmējošo faktoru identificēšana”. 

Aicinām piedalīties zinātniski praktiskā konferencē "Līdzsvarota lauksaimniecība 2021" 25. un 26. februārī no plkst. 10:00

Publicēts: 23.02.2021

Aicinām lauksaimniekus un uzņēmumu vadītājus, zinātnisko iestāžu kolēģus, Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu speciālistus, konsultāciju dienesta darbiniekus, lauksaimnieku biedrības, pakalpojumu sniedzējus un topošos lauksaimniecības speciālistus piedalīties videokonferencē "Līdzsvarota lauksaimniecība 2021".