Ātrās saites

Lauksaimniecības jaunumi

LOSP regulāri seko līdz jaunumiem un aktivitātēm lauksaimniecības un likumdošanas sektorā. Šajā sadaļā varat apskatīt jaunāko aktuālo informāciju, vai arī kreisajā pusē izvēlēties Jums atbilstošo rakstu grupas vai arhīvu.

Zosu postījumi sējumos pavasara migrācijas laikā tikai pieaug

Publicēts: 19.02.2021

Katru pavasari migrējošo zosu dēļ, lauksaimnieki cieš milzīgus zaudējumus, jo tiek izpostīti sējumi lielās platībās. Postījumu apmēri katru gadu palielinās, kas liek lauksaimniekiem ar Dabas aizsardzības pārvaldi (DAP) meklēt risinājumus, kas mazinātu zosu radīto postījumu apmērus.

Kūtsmēslus varēs uzglabāt arī citā kūtsmēslu krātuvē vai nodot uzglabāšanā

Publicēts: 19.02.2021

Valdība ceturtdien, 18. februārī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos, kas reglamentē īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs, papildinot līdzšinējos nosacījumus virszemes ūdeņu un pazemes ūdeņu aizsardzībai no piesārņojuma, ko rada kūtsmēslu un vircas noplūde. 

Valsts subsīdijas veicinās lauksaimnieku konkurētspēju un uzņēmējdarbību laukos

Publicēts: 19.02.2021

Ceturtdien, 18. februārī, valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par valsts atbalstu lauksaimniecībai, akceptējot 8 720 490 eiro atbalsta finansējuma piešķiršanu lauksaimniekiem lopkopības un augkopības attīstībai, starptautiskai un savstarpējai sadarbībai, tirgus veicināšanai, dalībai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmās, lauksaimniecības profesionālo izglītības programmu pilnveidošanai un iepriekšējā gadā uzsākto atbalsta pasākumu izpildes finansēšanai.

Ražojam un ēdam vairāk sieru un biezpienu

Publicēts: 18.02.2021

Latvijas piena pārstrādes uzņēmumiem 2020.gads noslēdzies labāk, nekā varēja domāt, dzīvojot un strādājot pandēmijas apstākļos.

LOSP pārstāvju sanāksmē diskutē par aktuālajiem jautājumiem

Publicēts: 18.02.2021

2021.gada 17.februārī notika LOSP Pārstāvju sanāksme, kur tika skatīti aktuālie nozares jautājumi. Tika pārrunāts jautājums par atļauju saņemšanu zosu ieguvei 2021.gada pavasara migrācijas sezonas laikā,  par 2021.gada 11.februāra Uzraudzības komitejā nolemto un KLP 2021-2027, par Atveseļošanās un noturības mehānismu (ANM) un par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) izmaiņām. 

Lauksaimnieki nepiekrīt 82 % Atveseļošanās plāna finansējuma izlietojumam publiskajam sektoram un aicina līdzekļus tērēt ekonomikas ilgtspējai

Publicēts: 18.02.2021

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)  un Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA), izvērtējot Atjaunošanas noturības mehānisma (ANM/RRF) plāna projektu un finansējuma sadalījumu, saskata būtiskus trūkumus un nepilnības ANM/RRF plāna projektā un uzskata, ka projekts vairāk atgādina „budžeta caurumu lāpīšanu” bez skaidra un visaptveroša ekonomiska izvērtējuma par plānoto projekta investīciju atdevi.

Latvijas mazo pārtikas ražotāju produkcija rod īsāko ceļu pie pircējiem

Publicēts: 17.02.2021

Šobrīd, kad svarīgi ir rūpēties par savu un tuvo cilvēku veselību, ikdienas uzturā arvien vairāk vēlamies lietot kvalitatīvus vietējos pārtikas produktus ar zināmu izcelsmi. Ir daudz mazo uzņēmēju, kuri ražo kvalitatīvu pārtiku, tomēr nav pārstāvēti lielveikalos un līdz šim savu preci pārdevuši tirdziņos, specializētos veikalos vai savā saimniecībā. Patreizējos apstākļos pircējiem viņu produkciju atrast un iegādāties palīdz mājražotāju kooperatīvi, tiešās pirkšanas pulciņi, dažādas pirkšanas platformas internetā un citi jauninājumi.

ZM Krīzes vadības grupa aicina atļaut veikaliem atsākt darbību, stingri ievērojot epidemioloģiskās prasības

Publicēts: 17.02.2021

Zemkopības ministrijas Krīzes vadības grupa (ZM KVG) aicina Valsts kancelejas direktora Jāņa Citskovska vadīto Operatīvās vadības grupu bez kavēšanās pārskatīt noteiktos ierobežojumus veikaliem un citām tirdzniecības vietām, kas spēj izpildīt visus patlaban noteiktos drošības nosacījumus Covid-19 pandēmijas ierobežošanai, lai šīs tirdzniecības vietas varētu atsākt darbu un iedzīvotāji tur varētu iegādāties nepieciešamās preces. Tāpat ZM KVG aicina atļaut ielu tirdzniecību un tirdzniecību āra gadatirgos, nepieļaujot tajos nekādus izklaides pasākumus.

Dabas skaitīšanā bioloģiski vērtīgie zālāji konstatēti 45% apsekoto teritoriju

Publicēts: 08.02.2021

Dabas aizsardzības pārvaldes (Pārvalde) īstenotās dabas skaitīšanas četrās sezonās Latvijā ir apsekoti vairāk nekā 130 tūkstoši hektāru zālāju. No tiem 45% jeb nepilni 60 tūkstoši hektāru aizņem bioloģiski vērtīgie zālāji. Diemžēl šo biotopu īpašnieki ziņo, ka vairāk nekā 4 tūkstoši hektāri dabā vairs nepastāv, jo ir uzarti vai apmežoti. 

Valdība paredz finanšu resursus Latvijas Lauku attīstības programmas īstenošanai 2021. un 2022. gada pārejas periodā

Publicēts: 05.02.2021

Ceturtdien, 4. februārī, Zemkopības ministrija (ZM) iepazīstinājusi valdību ar informatīvo ziņojumu par Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam (LAP 2014.–2020.) pārejas periodu 2021. un 2022. gadā.