Lauksaimniecības jaunumi

LOSP regulāri seko līdz jaunumiem un aktivitātēm lauksaimniecības un likumdošanas sektorā. Šajā sadaļā varat apskatīt jaunāko aktuālo informāciju, vai arī kreisajā pusē izvēlēties Jums atbilstošo rakstu grupas vai arhīvu.

No 1.maija sākas pieteikšanās atbalstam biškopības nozarē

Publicēts: 26.04.2019

Atbalsta mērķis ir veicināt kvalitatīvu biškopības produktu ražošanu un realizāciju un to 8,5 euro apmērā par vienu bišu saimi saņem pretendents, kas veic saimniecisko darbību, ir reģistrējis bišu saimes atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kam iepriekšējā gada 1.novembrī ir vairāk nekā 29 bišu saimes un bišu saimes nav bioloģiski sertificētas.Lai saņemtu atbalstu, pretendents līdz kārtējā gada 1.jūnijam Lauku atbalsta dienestā  iesniedz:    iesniegumu;

26. un 27. aprīlī Bulduru dārzkopības vidusskolā ir Atvērto durvju dienas

Publicēts: 24.04.2019

Bulduru Dārzkopības vidusskolā ATVĒRTO DURVJU DIENA šogad 2 dienas – piektdien 26. aprīlī un sestdien 27. aprīlī ar plašu un piesātinātu programmu.Viesmīlības un ēdināšanas profesiju smalkumus mums demonstrēs Latvijas izcilākie šefpravāri Raimonds Zommers un Lauris Aleksejevs.Dārzkopības profesiju noslēpumus palīdzēs atklāt Latvijas Dārzkopības institūts, Latvijas lielākie stādaudzētāji un dārza tehnikas uzņēmumi.

Kā veido mikroliegumus

Publicēts: 23.04.2019

Lai nodrošinātu īpaši aizsargājamo sugu un biotopu labvēlīgu aizsardzības statusu, saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 8.panta otro daļu, to dzīvotnēs var noteikt mikroliegumus. Mikroliegumus nosaka Valsts meža dienests, Zemkopības ministrija un Dabas aizsardzības pārvalde.

Veicot saimnieciskos darbus elektrolīniju tuvumā, jāievēro drošības noteikumi!

Publicēts: 23.04.2019

Šogad AS “Sadales tīkls” ir reģistrējusi 116 elektrotīkla bojājumus, kurus izraisīja būvniecības, lauksaimniecības, mežizstrādes u.c. saimniecisko darbu veicēji. Katrs šāds bojājums rada elektroapgādes pārtraukumu klientiem, zaudējumus AS “Sadales tīkls” un brīdī, kad tehnika ir saskārusies ar elektrotīklu, tās vadītājs vai blakus esošās personas var gūt nāvējošu elektrotraumu. AS “Sadales tīkls” aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem, saskaņot plānotos darbus elektrotīkla tuvumā un darbu laikā ievērot visas drošības un tehnoloģiskās prasības.

Valsts prezidents 2019. gada 3. maijā svinīgā ceremonijā Rīgas pilī pasniegs augstākos Latvijas valsts apbalvojumus

Publicēts: 17.04.2019

Valsts prezidents Raimonds Vējonis 2019. gada 3. maijā svinīgā ceremonijā Rīgas pilī pasniegs augstākos Latvijas valsts apbalvojumus – Triju Zvaigžņu ordeni, Viestura ordeni un Atzinības krustu. Augstākie valsts apbalvojumi tiks pasniegti personām gan par atsevišķu izcilu darbu profesijā, gan mūža ieguldījumu un panākumiem bagātu darbību.

Pieejams atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem un mazo saimniecību attīstībai

Publicēts: 17.04.2019

No 2019.gada 20.maija līdz 2019.gada 26.jūnijam varēs pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai".Pasākuma mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā lauksaimniecības darbībā un nodrošināt darbaspēka atjaunošanos un paaudžu nomaiņu lauksaimniecības sektorā.

Varēs veicināt un dažādot tūrisma aktivitātes

Publicēts: 17.04.2019

No 2019. gada 17.maija līdz 2019. gada 17. jūnijam varēs pieteikties atbalstam pasākuma ”Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā” aktivitātēs    "Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana attiecībā uz tūrisma aktivitāšu veicināšana";    "Tūrisma aktivitāšu veicināšana".Publiskais finansējums aktivitātēm ir 7,248 miljoni eiro, tas sadalīts pēc reģionalizācijas principa, ievērtējot teritorijas attīstības indeksu un esošo uzņēmumu skaitu.

Kaspars Gerhards: Kopīgajā lauksaimniecības tirgū jānodrošina līdzvērtīgi nosacījumi

Publicēts: 16.04.2019

Valdība otrdien, 16. aprīlī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos noteikumus par valsts atbalsta piešķiršanas kārtību par 2018. gada sausuma skartajiem sējumiem un stādījumiem.

Valdība apstiprina brīvprātīgā saistītā atbalsta apmēru 2019. gadam

Publicēts: 16.04.2019

Valdība otrdien, 16. aprīlī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos noteikumus par tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem.Noteikumi nosaka maksimālo finansējuma apmēru 2019. gadam katram brīvprātīgā saistītā atbalsta (BSA) veidam, tostarp BSA par kazām, aitām, cietes kartupeļiem, sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām, sertificētas sēklas kartupeļiem, sertificētām labības sēklām, vasaras rapšiem un vasaras ripšiem, par slaucamām govīm, liellopiem, augļiem un ogām, dārzeņiem, proteīnaugiem un miežiem.