Ātrās saites

Lauksaimniecības jaunumi

LOSP regulāri seko līdz jaunumiem un aktivitātēm lauksaimniecības un likumdošanas sektorā. Šajā sadaļā varat apskatīt jaunāko aktuālo informāciju, vai arī kreisajā pusē izvēlēties Jums atbilstošo rakstu grupas vai arhīvu.

KONFERENCE "Latvijas zeme - ilgtermiņa attīstības perspektīvas"

Publicēts: 19.06.2020

4.jūnijā aizvadīta LOSP un laikraksta“Dienas Bizness” rīkotā tiešsaistes konference, kurā lauksaimniecības un mežsaimniecības nozaru pārstāvji diskutēja par klimata pārmaiņām,SEG emisiju pieaugumu, pieprasījumu pēc vidi saudzējošas ražošanas un arvien jauniem izaicinājumiem mūsu nozarēs. Dalībniekus uzrunāja Eiropas Lauksaimniecības komisārs J.Vojcehovskis, Latvijas zemkopības ministrs K.Gerhards. Diskusijās dalībnieku vidū bija LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs, LOSP ģenerāldirektors Guntis Vilnītis, LOSP valdes loceklis un direktors Jānis Irbe. Konferences laikā tika izstrādāta “Lauksaimnieku un mežsaimnieku deklarācija par KLP 2021-2027 finansējumu un nosacījumiem”. Tajā pausto nostāju darīs zināmu Eiropas Komisijai, Eiropas Parlamentam un dalībvalstīm.

Zemkopības ministrija aicina piedalīties tiešsaistes seminārā par klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumiem auglīgās organiskajās augsnēs 1. jūlijā

Publicēts: 19.06.2020

Tiešsaistes semināra mērķis ir iesaistīt ieinteresētās mērķa grupas un veicināt diskusiju par klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumu potenciālu Latvijā. Tāpēc aicinām seminārā piedalīties pārstāvjus no valsts pārvaldes iestādēm, pašvaldībām, reģioniem, lauksaimniekus un mežsaimniekus pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām, dabas aizsardzības un zinātniskajām organizācijām u.c.

KLP stratēģiskā plāna izstrāde

Publicēts: 19.06.2020

Zemkopības ministrijas KLP stratēģiskā plāna izstrādes komanda pateicas par aktīvu līdzdalību 19.maija KLP tematiskajā darba grupā “Saistītais ienākumu atbalsts”, un ir sagatavojušiinformācijai izziņu par minētās darba grupas rezultātā saņemtajiem komentāriem. Izziņā ir:  

Pārstāvju sapulce par KLP budžeta projektu

Publicēts: 17.06.2020

Šodien notika Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) organizēta  Pārstāvju sapulce. Sanāksmes mērķis saskaņot dalīborganizāciju viedokli un pieņemt lēmumus par Eiropas Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) budžeta projekta 2021.-2027. plānošanas periodam  jautājumiem.

Lauksaimnieki tiekas ar Valsts prezidentu

Publicēts: 12.06.2020

  10. jūnijā Latvijas lauksaimnieku organizāciju pārstāvji tikās ar Valsts prezidentu Egilu Levitu, lai sniegtu ieskatu lauksaimniecības nozarē Latvijā, kā arī diskutētu par Eiropas Savienības (ES) daudzgadu budžetu 2021-2027 un Kopējo lauksaimniecības politiku (KLP).

Lauksaimnieku tikšanās ar premjeru ļauj cerēt uz neatlaidību cīniņā par nākamo daudzgadu budžetu

Publicēts: 11.06.2020

  Lauksaimnieku organizāciju pārstāvji šodien tiešsaistē tikās ar Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu, lai kopīgi pārrunātu Latvijas interešu aizstāvību pirms nākamās Eiropas Savienības daudzgadu budžeta apspriešanas sanāksmes.

Lauksaimnieki tiekas ar Ministru prezidentu

Publicēts: 11.06.2020

Šodien, 11. jūnijā, LOSP un citu lauksaimniecības organizāciju pārstāvji attālināti tiekas ar Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu, lai runātu par ES daudzgadu budžetu nākamajam periodam un kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) finansējumu.

Lauksaimnieki ar Valsts prezidentu un Ministru prezidentu spriedīs par ES Kopējo lauksaimniecības politiku

Publicēts: 10.06.2020

 10. jūnijā Latvijas lauksaimnieku organizāciju pārstāvji tiksies ar Latvijas Valsts prezidentu Egilu Levitu, lai diskutētu par lauksaimniecības nozares attīstību, tai skaitā Eiropas Savienības daudzgadu budžetu 2021-2027 un kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) finansējumu. Savukārt ceturtdien, 11. jūnijā Latvijas lauksaimnieku organizāciju pārstāvji šos jautājumus attālināti pārrunās arī ar Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu.

Aicina pieteikties konkursam "Sējējs 2020"

Publicēts: 02.06.2020

  Zemkopības ministrija (ZM) aicina lauku uzņēmējus, jaunos zemniekus, kā arī ģimenes laukos pieteikties lauksaimnieku vidū iecienītajam konkursam “Sējējs 2020”. Izvirzīt pretendentus konkursam aicinātas ne tikai pašvaldības, lauksaimnieku un pārtikas ražotāju nevalstiskās organizācijas, bet arī lauku attīstības konsultanti. Konkursa dalībniekus šogad vērtēs astoņās nominācijās un tiks pasniegta arī balva par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā. Šogad konkurss “Sējējs” notiek 27. reizi. Ņemot vērā Covid-19 pandēmiju, visu konkursa pretendentu vērtēšana šogad notiks attālināti.

Ja EK izvirza lauksaimniekiem papildus prasības, tad to izpildei jāparedz atbilstošs finansējums

Publicēts: 29.05.2020

Šī gada 26. maijā, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards videokonferences zvana ietvaros aizvadīja diskusiju ar Vācijas Federālo Pārtikas un lauksaimniecības ministri Jūliju Klēkneri (Julia Klöckner), kuras laikā tika pārrunāta Covid-19 nelabvēlīgā ietekme uz lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozarēm, kā arī iespējas to mazināt, sagatavojot un īstenojot situācijai atbilstošu ES Kopējās lauksaimniecības politiku (KLP) nākamajā plānošanas periodā no 2021. līdz 2027. gadam. Vācija 2020. gada otrajā pusgadā būs prezidējošā valsts ES Padomē un viens no tās uzdevumiem būs novadīt līdz galam lēmuma pieņemšanai ES KLP 2021.-2027. gadam.