Lauksaimniecības jaunumi

LOSP regulāri seko līdz jaunumiem un aktivitātēm lauksaimniecības un likumdošanas sektorā. Šajā sadaļā varat apskatīt jaunāko aktuālo informāciju, vai arī kreisajā pusē izvēlēties Jums atbilstošo rakstu grupas vai arhīvu.

Izsludināta 2.kārta piena piegādei un izdalei skolās

Publicēts: 11.10.2018

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 16.augusta noteikumu Nr.485 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm” 16.1.apakšpunktu, Lauku atbalsta dienests informē par iesniegumu dalībai atbalsta programmā „Piens un augļi skolai” 2018./2019.mācību gadā pieņemšanu.

Valdība apstiprina izmaiņas Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras cenrādī

Publicēts: 10.10.2018

9. oktobrī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotās izmaiņas Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādī.Grozījumi paredz, ka turpmāk personām, kuras mācīsies vadīt traktortehniku, būs nepieciešama traktortehnikas vadītāja braukšanas mācību atļauja, ja šo personu rīcībā jau nav transportlīdzekļu vai traktortehnikas vadītāju apliecība. Mācību atļauju izsniegs Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (VTUA).

Plāno samazināt lauksaimniecības izraisītā piesārņojuma negatīvo ietekmi uz vidi

Publicēts: 10.10.2018

9. oktobrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotās izmaiņas noteikumos par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem. Izmaiņas noteikumos sagatavotas, lai samazinātu lauksaimniecības izraisītā ūdens, augsnes un gaisa piesārņojuma negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi.

Ir sākusies pieteikšanās sējumu apdrošināšanai pret ziemas riskiem!

Publicēts: 09.10.2018

Ir sākusies pieteikšanās sējumu apdrošināšanai pret ziemas riskiem – sējumu izsalšana, nosmakšana zem ledus garozas vai izsušana zem sniega segas, kā arī vētras, krusas, lietus un veldres riskiem.Svarīgi atcerēties, ka saimniecībām ir iespēja saņemt valsts atbalstu sējumu apdrošināšanas iegādei līdz pat 70% apmērā, ja tiks ievēroti visi noteikumos reglamentētie nosacījumi.Šogad papildus varēs apdrošināt sējumus arī pret:1) Zvēru un putnu radītajiem zaudējumiem2) Uguns riska3) Trešo personu prettiesiskas rīcības (zādzības riska)

Sākusies pieteikšanās jauniešu izaugsmes forumam “Solis 2018”!

Publicēts: 08.10.2018

Jau septīto gadu  biedrība “Latvijas Jauno zemnieku klubs rīko jauniešu izaugsmes forumu, motivētiem jauniešiem, “Solis 2018”.Jaunieši ir nākotne! To dzirdam skandinām dažādās dzīves jomās. Jaunieši ir arī spēks un kopība, ko ir jāuztur un jāstiprina. Tieši to Jauno zemnieku klubs vēlās panākt rīkojot forumu, lai tas būtu kā platforma jauniem profesionāļiem kur satikties, tīkloties, apmainīties ar idejām un iegūt jaunus paziņas.

AS “Sadales tīkls” informācija par pieslēguma jaudas samazināšanu vai atteikšanos no pieslēguma (izbeidzot elektroenerģijas tirdzniecības vai sistēmas pakalpojuma līgumu) uz laiku līdz 9 mēnešiem

Publicēts: 08.10.2018

Izmaiņas  Sabiedrisko  pakalpojumu  regulēšanas  komisijas  noteikumos  “Sistēmas  pieslēgumanoteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”, kas dod iespēju sezonālajiem elektroenerģijaslietotājiem atteikties no elektrotīkla pieslēguma vai neizmantotās pieslēguma jaudas, stājās spēkā 2018.gada  30.martā  un  AS  “Sadales  tīkls”  turpina  nodrošināt  saviem  klientiem  minētospakalpojumus.

Lauksaimnieki un mežsaimnieki tiksies ikgadējā izstādē “Lauksaimniecības un meža tehnika. Lauku sēta 2018” Rāmavā

Publicēts: 04.10.2018

No 11. līdz 13. oktobrim Izstāžu kompleksā Rāmava notiks 27. starptautiskā lauksaimniecības, mežsaimniecības, vides veidošanas un labiekārtošanas izstāde “Lauksaimniecības un meža tehnika. Lauku sēta 2018”. Izstādi organizē SIA A.M.L.

Lauksaimnieki saņems lielākus avansa maksājumus

Publicēts: 03.10.2018

Zemkopības ministrija šovasar vairākkārt vērsās Eiropas Komisijā ar priekšlikumu Latvijas lauksaimniekiem atļaut izmaksāt vienotā platību maksājuma avansa izmaksu lielākā apmērā, nekā paredz regula. Tas bija nepieciešams, lai mazinātu lauksaimnieku finansiālās grūtības, ko radīja šīs vasaras pārmērīgais sausums un lauksaimniecībai nelabvēlīgie apstākļi visā Latvijā. Eiropas Komisija 1. oktobrī pieņēma lēmumu atkāpties no regulas pierastās avansa maksāšanas kārtības un atļaut vairākām dalībvalstīm, arī Latvijai, izmaksāt lielāku avansa maksājumus.

No samazinātā PVN ieguvuši ražotāji, tirgotāji, patērētāji un valsts budžets

Publicēts: 03.10.2018

Trešdien, 3. oktobrī, Zemkopības ministrijā (ZM) notika diskusija par samazinātās pievienotās vērtības nodokļa (PVN) 5 procentu likmes ieviešanas rezultātiem Latvijai raksturīgiem augļiem un dārzeņiem. Diskusijā piedalījās speciālisti no ZM, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) pētnieki un Latvijas augļu un dārzeņu ražotāju un tirgotāju organizāciju pārstāvji.

Pieejams atbalsts inovāciju un jaunu produktu, tehnoloģiju izstrādei lauksaimniecībā

Publicēts: 02.10.2018

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2018.gada 2.novembra līdz 3.decembrim izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma "Sadarbība" apakšpasākuma "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības (EIP) lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" trešās kārtas 1.posmam un apakšpasākuma "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" trešajai kārtai.